Direct regelen

DigiD linkPrincipeverzoek

Wat is het?

Wilt u weten of uw plan haalbaar is?

Als u nog geen formele vergunning wilt aanvragen maar wel de haalbaarheid van uw plan wilt laten onderzoeken, dan kunt u een principeverzoek indienen. Wij kijken dan voor u of dat wat u wilt voldoet aan de regels van het omgevingsplan en eventueel aan de welstandseisen. Aan een principeverzoek kunt u nog geen rechten ontlenen en een principeverzoek is net als een omgevingsvergunning openbaar.

Wat moet ik doen?

U kunt het principeverzoek direct online regelen. Op het formulier staat aangegeven wat wij nodig hebben om een goede beoordeling te kunnen maken.

Wat kost het?

Eenvoudig- en complex principeverzoek

Naast een eenvoudig principeverzoek, is het ook mogelijk om een complex principeverzoek te doen. Een complex principeverzoek dient u in wanneer het voorgenomen project meer omvat dan het oprichten van een woning.

Kosten principeverzoeken

Een eenvoudig principeverzoek kost € 186,80 en een complex principeverzoek € 594,-. Dit bedrag wordt verrekend met de leges voor de omgevingsvergunning, als u die later indient.

De leges voor een welstandstoets bedragen € 172,10 per keer. Toetsing door welstand valt niet standaard binnen de behandeling van een principeverzoek. Als u dat wilt kan, na gezamenlijk overleg, een plan toch worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Hiervoor worden dan extra leges in rekening gebracht.