De gemeenteraad heeft op 9 juli het Programma Wonen vastgesteld. Daarin staan de opgaven en ambities voor de woningmarkt in onze gemeente voor de komende jaren. Het programma Wonen vertolkt de visie van de gemeente over de toekomstige woonopgaven. Om de visie tot uitvoering te brengen hebben we veel partijen nodig. Daarom hebben we het programma samen met onze belangrijkste partners opgesteld.

Lees het hele programma hier: Programma Wonen 2020-2030

We hebben een mooie samenvatting van het programma in één oogopslag: infographic Programma Wonen