Renovatie De Hongerman

De Hongerman in Nuenen-Zuid biedt onderdak aan een sporthal en sociaal-culturele accommodatie. Het sportgedeelte is midden jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd, het sociaal-culturele gedeelte dateert van midden jaren tachtig. Het hele gebouw is verouderd.

De gemeente gaat daarom de sporthal duurzaam renoveren en de kleedruimtes, douches en andere ruimtes vernieuwen. De verbouwing gebeurt in twee fases. De eerste fase bestaat uit de bouw van een nieuw multifunctioneel gedeelte en de sportondersteunende voorzieningen. In fase twee worden vervolgens het bestaande multifunctionele deel en de bestaande sportondersteunende voorzieningen gesloopt. Het multifunctionele gedeelte wordt dan uitgebreid en de sporthal wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Dankzij deze aanpak kan het gebouw tijdens de werkzaamheden in gebruik blijven.

We verwachten na de zomer van 2026 weer over een toekomstbestendige en duurzame voorziening voor bewegingsonderwijs, binnensport en sociaal-culturele functies in de Hongerman te kunnen beschikken.

Laatste nieuws: 

We zijn gestart met de aanbesteding van de realisatie van de verbouwing van de Hongerman. Hiervoor is een inkoopstrategie vastgesteld door het college.

De aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

Planning

Naar verwachting start de renovatie van de Hongerman begin 2025. De voorbereidingen zijn in volle gang.

 1. Afgerond: Besluit gemeenteraad

  Op 15 juni 2023 heeft de gemeenteraad het ontwerp voor de renovatie van de Hongerman goedgekeurd.

 2. Nog te doen: Aanbesteding aannemer renovatie

  Om een aannemer aan te trekken besteden we de werkzaamheden in 2024 Europees aan.

 3. Nog te doen: Beheer en exploitatie

  In 2024 werken we het plan voor het beheer en de exploitatie van de Hongerman uit.

 4. Nog te doen: Start verbouwing

  We verwachten begin 2025 te starten met de renovatie van de Hongerman.

 5. Nog te doen: Ingebruikname pand

  We verwachten dat de werkzaamheden in het najaar van 2026 zijn afgerond en het gebouw weer volledig te gebruiken is.

Contact

Heeft u vragen over de renovatie van de Hongerman? Stuur dan een e-mail naar renovatie-hongerman@nuenen.nl.