Het college van burgemeester en wethouders (b&w) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Gemeente Nuenen heeft drie wethouders.

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen, voert wetten uit en zorgt dat besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. Ze vergaderen elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt. 

Collegeleden

Burgemeester Maarten Houben

Burgemeester Maarten Houben

De burgemeester is bereikbaar via mevrouw Rita van Geffen: 040 - 263 16 10 of r.vangeffen@nuenen.nl

Taken/portefeuille    

 • Algehele coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Voorlichting , communicatie en representatie
 • Juridische zaken
 • Intergemeentelijke samenwerking (MRE , SGE , Dienst Dommelvallei)
 • Wijk- en dorpsraden
 • Inkoop en aanbesteding (Bizob)

Wethouder Ralf Stultiëns

Wethouder-Stultiens

Politieke partij: W70

Wethouder Stultiëns is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Taken/portefeuille 

 • Sociaal domein (zorg, jeugd, sociale zaken)
 • Village marketing
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementen
 • Monumentenzorg
 • Landgoed Gulbergen
 • Rijk van Dommel en Aa
 • Vergunninghouders en inburgering
 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Dienstverlening
 • Burgerparticipatie

Wethouder Joep Pernot

Joep Pernot

Politieke partij: GroenLinks

Wethouder Pernot is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Taken/portefeuille  

 • Financiën en belastingen
 • Subsidie- en accommodatiebeleid
 • Duurzaamheid, afval, milieu en energie
 • ICT, inclusief digitale dienstverlening
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Economie, waaronder verglazing/digitalisering
 • Sport
 • Cultuur

Wethouder Caroline van Brakel

Caroline van Brakel

Politieke partij: CDA

Wethouder Van Brakel is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Taken/portefeuille  

 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Mobiliteit, waaronder doelgroepenvervoer (o.a. Taxbus)
 • Openbare werken
 • Grondzaken
 • Woonwagenlocaties / Sinti 
 • Straatnaamgeving
 • De Wereld van Van Gogh (uitvoering)

Gemeentesecretaris Jan van Vlerken

Jan van Vlerken

E-mailadres: j.vanvlerken@nuenen.nl

Telefoonnummer: 040 - 263 16 10

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. Hij is ook hoofd van de ambtelijke organisatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?