Het college van burgemeester en wethouders (b&w) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Gemeente Nuenen heeft drie wethouders.

Het college voert wetten uit en houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen en -besluiten. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. Ze vergaderen elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt. 
 

Collegeleden

Burgemeester Maarten Houben

Burgemeester Maarten Houben

De burgemeester is bereikbaar via mevrouw Rita van Geffen: 040 - 263 16 10 of r.vangeffen@nuenen.nl

Taken/portefeuille    

 • Algehele coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid (o.m. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)
 • Handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Voorlichting , communicatie en representatie
 • Juridische zaken
 • Intergemeentelijke samenwerking (o.m. MRE , SGE , Dienst Dommelvallei)
 • Wijk- en dorpsraden
 • Inkoop en aanbesteding (o.m. Bizob)

Wethouder Ralf Stultiëns

Wethouder-Stultiens

Politieke partij: W70

Wethouder Stultiëns is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Taken/portefeuille 

 • Sociaal domein (zorg, jeugd, sociale zaken)
 • Villagemarketing
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementen
 • Monumentenzorg
 • Landgoed Gulbergen
 • Vergunninghouders en inburgering
 • Onderwijs
 • Gezondheid (o.m. GGD)
 • Vrijwilligersbeleid
 • Dienstverlening
 • Burgerparticipatie
   

Wethouder Joep Pernot

Joep Pernot

Politieke partij: GroenLinks

Wethouder Pernot is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Taken/portefeuille  

 • Financiën en belastingen
 • Subsidie- en accommodatiebeleid
 • Duurzaamheid, afval, milieu en energie, waaronder water (o.m. Blink)
 • ICT, inclusief digitale dienstverlening
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Economie, waaronder verglazing/digitalisering
 • Sport
 • Cultuur

Wethouder Caroline van Brakel

Caroline van Brakel

Politieke partij: CDA

Wethouder Van Brakel is bereikbaar via mevrouw Saskia Brouwer: 040 - 263 15 87 of s.brouwer@nuenen.nl

Taken/portefeuille  

 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, waaronder agrofood (o.m. ODZOB)
 • Mobiliteit, waaronder doelgroepenvervoer en Taxbus
 • Openbare werken
 • Grondzaken
 • Woonwagenlocaties / Sinti 
 • Straatnaamgeving
 • De Wereld van Van Gogh (uitvoering)

Gemeentesecretaris Marike Arents

E-mailadres: m.arents@nuenen.nl

Telefoonnummer: 040 - 263 16 10

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. Zij is ook hoofd van de ambtelijke organisatie.