Direct regelen

Vergunning aanvragen

Wat is het?

Wanneer sloopmelding/sloopvergunning nodig?

De sloopmelding is verplicht als:

  • er bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
  • er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd (hier geldt geen ondergrens in hoeveelheid).
  • als u minder dan 35 m2 aan asbest verwijdert, dan mag u dat zelf (zonder begeleiding van een gecertificeerd bedrijf) naar de milieustraat brengen. U dient hiervan wel een melding te maken bij de gemeente. Kijk voor de voorwaarden bij Asbest.

In sommige gevallen is een sloopvergunning (aanvraag omgevingsvergunning) nodig:

  • bij monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het omgevingsplan een omgevingsvergunning voor het slopen is vereist (meestal in verband met archeologie).

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen/vergunning aanvragen

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de sloopwerkzaamheden dient u rekening te houden met een termijn van 8 weken.

Zowel de melding als de vergunning kunt u online regelen via het Omgevingsloket.

Bij de stukken die ingediend worden moet ook een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn (voor gebouwen van na 1994 hoeft dat niet).

Extra informatie

Wat kost het?

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.