Snelfietsroute Eindhoven - Helmond

Update 13 juni 2024:

Woensdagmiddag 12 juni werd de snelfietsroute F270 officieel geopend. De snelfietsroute verbindt Helmond en Eindhoven over een route van 13,7 kilometer, grotendeels parallel aan het spoor. De route loopt vanaf het centrum van Eindhoven via buurtschap Eeneind rechtstreeks naar het centrum van Helmond. Lees meer in het nieuwsbericht hieronder.

Update 13 februari 2024:

Tracé tussen de Loostraat in Eindhoven en de Collse Hoefdijk: Tegen het bestemmingsplan zijn beroepschriften ingediend bij de Raad van State (RvS). De verwachting is dat de RvS pas in de loop van 2025 tot een uitspraak zal komen. Pas op het moment dat er een uitspraak is gedaan, kan de Gemeente Eindhoven overgaan tot de aanbesteding van de aanleg van het fietspad. We verwachten dat pas in de loop van 2026 daadwerkelijk gestart kan worden met de werkzaamheden.

Tracé tussen Vaarleseweg in Helmond en de Collse Hoefdijk: Volgens de laatste planning zal het fietspad vóór de bouwvak van 2024 in gebruik worden genomen.

Tussen Eindhoven en Helmond komt een snelfietsroute van een totale lengte van 13,7 kilometer. Deze veilige en comfortabele fietsverbinding loopt bijna helemaal parallel aan het spoor tussen Eindhoven en Helmond en levert de gebruiker veel tijdswinst op. De verwachting is dat het hele traject eind 2024 klaar is.

Tracé snelfietspad

De fietsroute begint aan de noordzijde van het spoor bij Eindhoven Centraal Station. Vanuit de stad loopt de route naar de Collse Hoefdijk. Vervolgens gaat de route door een groene omgeving langs Landgoed Gulbergen met de golfbaan en dierenpark Dierenrijk. Via Geldrop en Mierlo gaat de route verder via de noordzijde van het spoor en via de nieuwe fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart naar Helmond Centraal Station.

kaart waarop het tracé van het fietspad aangegeven staat
Tracé door Nuenen

Planning realisatie snelfietspad

De hele snelfietsroute realiseren we samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Geldrop-Mierlo.

De afgelopen jaren zijn diverse delen van de snelfietsroute aangelegd. De verwachting is dat het gedeelte tussen de Collse Hoefdijk en Vaarleseweg eind dit jaar gerealiseerd wordt. Het gedeelte tussen de Collse Hoefdijk en de Kleine Dommel medio 2024.

Gemeente Eindhoven realiseert de aanleg van het tracé tussen station Eindhoven Centraal en de Collse Hoefdijk. Eind november 2021 is gestart met de werkzaamheden op de ventweg van de Professor Doctor Dorgelolaan in Eindhoven. Daarna worden de overige delen van het tracé aangelegd vanaf de Kleine Dommel tot aan de Collse Hoefdijk in Nuenen. 

Gemeente Helmond realiseert het tracé tussen station Helmond Centraal en de Collse Hoefdijk. Met de aanleg in 2020 van een fietsbrug over het kanaal ter hoogte van de Vlisco en De Cacaofabriek is de snelfietsroute op het grondgebied van de gemeente Helmond afgerond. De gemeente Helmond gaat nu verder met het laatste stuk van het tracé vanaf de Vaarleseweg tot aan de Collse Hoefdijk. Hier sluit het fietspad aan op het tracé dat vanuit Eindhoven wordt aangelegd.

Gemeente Nuenen staat aan de lat voor het doorlopen van de planologische procedures en zorgt voor de benodigde grondaankopen. De (voorlopige) ontwerpen zijn toegelicht aan de direct aanwonenden en de wijkraad Eeneind.

Het streven is dat de gehele snelfietsroute eind 2024 in gebruik kan worden genomen  

Ontwerpen tracé

De definitieve ontwerpen van het snelfietspad voor het tracé gedeelte vanuit Eindhoven zijn in te zien op de website van de gemeente Eindhoven.

Route door Nuenen

Vaarleseweg
Ter hoogte van de Vaarleseweg wordt het fietspad doorgetrokken langs het spoor richting Collse Hoefdijk.

Ontwerp 6 heeft betrekking op het gedeelte van het tracé dat over het grondgebied Nuenen loopt. Tussen de Loostraat en Eeneind komt ten noorden het spoor een nieuw stuk fietspad. Dit loopt via een nieuwe fietsbrug over de kleine Dommel. Het fietspad is 4 meter breed, met uitzondering van het laatste deel bij Eeneind, daar is het 3,5 meter breed.

Wat is een snelfietsroute? 

Via een snelfietsroute heb je als fietser zoveel mogelijk voorrang en rijd je nagenoeg overal op vlak asfalt. Omdat je weinig hinder hebt van ander verkeer, kun je lekker doorfietsen. Hierdoor kom je makkelijker, veiliger en sneller op je bestemming. 

Deze snelfietsroute is een onderdeel van een netwerk aan snelfietsroutes in de provincie Brabant. Zij verbinden steden en dorpen, werklocaties en recreatievoorzieningen met elkaar. Kijk voor meer informatie op de website van Sjees.

Wat levert de snelfietsroute Eindhoven-Helmond op?

Als je nu fietst van Eindhoven Centraal Station naar Helmond Centraal Station, ga je via de Opwettenseweg en Nuenen Zuid of via Geldrop. Je moet dus omfietsen. De snelfietsroute volgt een kortere route – direct langs het spoor-  waardoor je rit circa vier kilometer korter is. Daardoor wordt fietsen aantrekkelijker, ook omdat de hele route zo is ingericht dat je gemakkelijk doorfietst.  

Ook als je maar een deel van de route fietst, bijvoorbeeld op weg naar school, werk of voorzieningen, profiteer je van de snelfietsroute. Door het materiaal, inrichting en voorrangregels, fiets je veilig, snel en comfortabel.  

Waarom een snelfietsroute Eindhoven-Helmond?

De snelfietsroute verbetert de bereikbaarheid en zorgt voor meer verkeersveiligheid voor de fietser. Het motiveert forensen om vaker de fiets naar het werk te pakken en recreanten om de steden en dorpen per fiets te bezoeken. Dit is een gezonde en duurzame manier van vervoer, die we graag willen stimuleren