Op maandag 25 april start aannemersbedrijf A. Jansen Infra B.V. met de sloop van basisschool de Mijlpaal aan Brabantring 1 te Nuenen.

Op de vrijgekomen locatie wordt een appartementencomplex en een gezondheidscentrum gebouwd.

Er wordt gestart met het verwijderen van de asbesthoudende materialen in de school. Dit zal plaatsvinden onder conditie voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Aansluitend starten ze met de sloop van het schoolgebouw. Tevens worden alle verhardingen van het schoolplein en de aanwezige hekwerken verwijderd.

Na de sloopwerkzaamheden start het bedrijf Econsultancy met het archeologisch onderzoek op het vrijgekomen bouwterrein.

De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting 3 weken, het archeologisch onderzoek zal afhankelijk van de onderzoeksresultaten eveneens 3 weken duren.