De hypothecaire stimuleringslening is een aanvullende lening, die u naast uw bestaande hypotheek afsluit. Dit betekent dat de nieuwe lening wordt aangevuld op uw bestaande hypotheek. In dit geval gaat u dus geen persoonlijke lening aan. Deze lening kent verschillende looptijden. Voor bedragen tot en met €20.000,- geldt een maximale looptijd van 15 jaar. Voor bedragen vanaf €20.001,- tot €40.000,- geldt een maximale looptijd van 30 jaar. Het rentepercentage van de hypothecaire stimuleringslening is 1,90% en is altijd annuïtair. De volgende voorwaarden gelden voor de hypothecaire stimuleringslening:

  • bij twee of meer eigenaren gelden deze samen als aanvrager; 
  • als u maatregelen wilt toepassen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen (denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van de woning), is één van de twee eigenaren minimaal 50 jaar. Voor andere maatregelen geldt deze leeftijdseis niet; 
  • u woont minimaal één jaar in de gemeente Nuenen c.a.;
  • de hoogte van de lening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal €40.000,- (inclusief BTW);
  • de werkzaamheden voor het uitvoeren van de maatregelen mogen nog niet gestart zijn voordat de lening is toegekend.

In onderstaande tabel wordt duidelijk wat de werkelijke kosten kunnen zijn als u een stimuleringslening hypothecair af wilt sluiten.

Stimuleringslening Hypothecair

·        Leningen van € 2.500 tot en met € 20.000 met een looptijd van 15 jaar, rente 1,90%

·        Leningen van € 20.001 tot en met € 40.000 met een looptijd van 30 jaar, rente 1,90%

Hoofdsom

Bruto maandlasten

Rente*

Looptijd in maanden en aantal termijnen

Afsluitkosten

Totale kosten lening**

Jaarlijks kostenpercentage***

€ 20.000

€ 127,79

1,90%

180

€ 850

€ 23.002

2,54%

€ 40.000

€ 145,86

1,90%

360

€ 850

€ 52.510

2,08%

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag

"