De agenda’s en stukken voor de digitale raadsvergadering van 10 juni 2021 van de gemeente Nuenen c.a. staan online: nuenen.raadsinformatie.nl

Inspreken? Meldt u aan via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht,