Direct regelen

Wat is het?

De Tonk is de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronacrisis en problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek voor de woning en kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning. De Tonk is een vorm van bijzondere bijstand. De Tonk regeling is voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Het aanvragen van de Tonk over de periode 1 juli tot en met 30 september 2021 is mogelijk vanaf juli 2021 tot 1 november 2021.

Tonk als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Soms is een verhuurder of hypotheekverstrekker bereid tot matiging van de betalingsverplichting. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de Tonk.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de Tonk hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de Tonk?

De bijdrage is maximaal € 600,00 per huishouden per maand.

Hoe lang duurt de Tonk?

juli tot en met september 2021

U kunt de Tonk in de periode juli 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 3 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de Tonk aan voor de maanden dat u de tegemoetkoming nodig heeft. Deze periode is aan te vragen tot 1 november 2021.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor de Tonk als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent;
 • U kunt geen gebruik maken van andere regelingen of geven onvoldoende steun;
 • U heeft te  maken met een inkomensterugval van 50% of meer door de coronacrisis;
 • U heeft een inkomen van maximaal 120% van het minimuminkomen;
 • Uw noodzakelijke woonkosten bedragen meer dan 50% van het huidige inkomen;
 • U heeft op dit moment minder dan
  • € 6.295,00 (alleenstaande); of
  • € 12.590,00 (alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden) aan beschikbare geldmiddelen.
  • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan komt u niet in aanmerking voor de Tonk.

Hoe werkt het?

Om de Tonk aan te vragen moet u het digitaal aanvraagformulier invullen met uw DigiD. Dat vindt u hier:

juli tot en met september 2021

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in.

Stuur ook de volgende gevraagde gegevens mee in Pdf-formaat door deze te uploaden bij uw aanvraag:

 • kopie geldig identiteitsbewijs van uzelf en uw partner (indien van toepassing) Let op! ID-kaart of paspoort, géén rijbewijs;
 • een uitdraai van alle mutaties van alle betaal- en spaarrekeningen van de 3 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de Tonk van uzelf, uw partner en uw inwonende kinderen tot 18 jaar. De betaal- en spaarrekeningen vermelden zichtbaar de mutaties, het begin en eindsaldo, de IBAN en de tenaamstelling. Let op! Een print screen wordt niet geaccepteerd;
 • bewijsstukken van schulden;
 • de meest recente aanslagen van de IB en ZVW van de Belastingdienst, de voor- en achterzijde;
 • als er sprake is van een eigen woning; bewijsstukken met betrekking tot de WOZ-waarde en de huidige restschuld;
 • bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de hoogte, inkomsten en uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt.

Let op!

De Tonk is een gezinsuitkering.

Heeft u een partner? Dan ontvangt u na het invullen van het aanvraagformulier een link waarmee uw partner de aanvraag kan bevestigen door de verklaring van partner in te vullen met zijn of haar eigen DigiD. De aanvraag moet door u beiden ondertekend zijn.

Ik heb geen link voor mijn partner ontvangen. Waar kan ik die link vinden?

Deze kunt u hier vinden.

Wat wordt onder inkomen verstaan?

Uw totale netto-inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering en overig inkomen (o.a. inkomen uit verhuur en partneralimentatie).

Wat zijn beschikbare middelen?

 • dit zijn de geldmiddelen waarover u (en uw partner) beschikt of redelijkerwijs kan beschikken;
 • beschikbare geldmiddelen zijn onder andere:
  • contant geld;
  • geld op betaal- en spaarrekeningen;
  • geld op debit- en creditcards en digitale rekeningen (zoals PayPal);
  • cryptovaluta (zoals bitcoins);
  • de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot).

Wanneer is mijn inkomen onder 120% van het sociaal minimum?

Leefvorm

Maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag

U bent alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.294,44

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.849,20

Wanneer ben ik partner?

U bent een partner als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  - samen een huishouden heeft;
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  - samen een kind heeft;
  - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe lang duurt het voordat er een beslissing is genomen?

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u nog om extra informatie gevraagd.

De wettelijke beslistermijn voor het afhandelen van een aanvraag is 8 weken vanaf de datum dat alle benodigde stukken ontvangen zijn. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.