Direct regelen

DigiD linkVerhuizing doorgeven

Verhuizingen binnen of naar de gemeente Nuenen kunt u vanaf 4 weken voor uw verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Dit is online mogelijk via DigiD en hier zijn geen kosten aan verbonden.

Gaat u ergens anders wonen dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Deze woongemeente zorgt er vervolgens voor dat u wordt uitgeschreven in Nuenen. 

Verhuizing melden 

Wie mag de verhuizing doorgeven? 

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf (bij 16/17 jaar mogen de ouders dit doen). 
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerd partners voor elkaar. 
  • Voor minderjarige kinderen: de ouder, voogd of verzorger. 
  • Voor inwonende meerjarige kinderen: ouders. 
  • Voor inwonende ouders mogen meerderjarige kinderen de verhuizing doorgeven. 
  • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld. 

Partners/kinderen online meeverhuizen

Getrouwd/geregisteerd partners: na inloggen via DigiD krijgt u de gegevens van uw partner en kinderen te zien. U kunt hen dan 'meeverhuizen.' 

Samenwonend maar niet getrouwd/geregistreerd partners: dan moet u allebei zelf uw verhuizing doorgeven. U kunt dit niet voor elkaar doen. Heeft u samen kinderen dan kan een van beide ouders de meeverhuizende kinderen aanvinken in zijn of haar online aangifte. 

Bij iemand inwonen 

Gaat u bij iemand wonen dan heeft u toestemming nodig van degene die het langst ingeschreven staat op dit adres. Als u de vragen doorloopt in het online formulier, kan de hoofdbewoner deze toestemming aan het einde verlenen via DigiD.

Vanuit het buitenland 

Komt u niet uit een andere Nederlandse gemeente maar vanuit het buitenland in Nuenen wonen? Maak dan telefonisch een afspraak via +31 40 2631 631. Plan deze afspraak binnen 5 dagen na aankomst in Nederland. 

Nieuwe inwoner: praktische informatie

Binnen de gemeente Nuenen hebben we diverse manieren om afval in te zamelen en te verwerken. Via de pagina Ontdek Nuenen kunt u zich verder verdiepen in de (cultuurhistorische) geschiedenis van het dorp, de buurtopbouw en diverse natuurvoorzieningen. Het laatste gemeentenieuws en de lokale wet-en regelgeving is terug te vinden op de pagina Actueel, en bent u benieuwd naar alle plannen voor de doorontwikkeling van Nuenen dan kunt u terecht op de pagina Doorontwikkeling