Doordat alle gemeenten de verkiezingsuitslag en bijbehorende documenten online publiceren, kan iedereen de resultaten controleren. 

Vermoed u dat er een (tel)fout is gemaakt bij een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? 
Meld dit dan aan het Centraal Stembureau via de website van de Kiesraad
Dit gaat bijvoorbeeld om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. 

Een melding is mogelijk tot maandag 17 juni 2024 om 11.00 uur.

Melding doen