Met de Verzilverlening kunt u de overwaarde van uw woning voor twee dingen inzetten: aanpassingen aan uw woning doorvoeren of een (klein)kind helpen met de koop van een eerste woning (voorwaarden verschillen tussen kinderen en kleinkinderen). De Verzilverlening is van toepassing op aanvragers die niet in aanmerking komen voor de stimuleringslening consumptief of hypothecair.

De Verzilverlening wordt als hypothecaire lening afgesloten en is een aanvulling op uw bestaande hypotheek(-en). U hoeft maandelijks geen rente en aflossing te betalen. De lening wordt verstrekt via een bouwdepot, tenzij u de lening wilt gebruiken voor de aankoop van de woning van uw (klein)kind. Dan wordt de lening via de notaris verstrekt. De volgende voorwaarden gelden voor de Verzilverlening:

  • bij twee of meer eigenaren gelden deze samen als aanvrager;
  • op het moment van aanvragen bent u ouder dan maximaal 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (situatie 2022: 57 jaar of ouder).;
  • u woont minimaal één jaar in de gemeente Nuenen c.a.;
  • de hoogte van de lening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal €40.000,- (inclusief BTW);
  • de lening heeft een maximale looptijd van 75 jaar en wordt verstrekt via een bouwdepot;
  • de werkzaamheden voor het uitvoeren van de maatregelen mogen nog niet gestart zijn voordat de lening is toegekend.

In onderstaande tabel wordt duidelijk wat de werkelijke kosten kunnen zijn als u een verzilverlening af wilt sluiten.

Leningen van € 2.500 tot en met € 40.000, looptijd 75 jaar, de rente van de Verzilverlenig wordt door SVn bepaald, kijk voor de actuele tarieven op https://svn.nl/rente.

Hoofdsom

Bruto maandlasten

Rente*

Looptijd in maanden en aantal termijnen

Afsluitkosten

Totale kosten lening**

Jaarlijks kostenpercentage***

€ 40.000

N.v.t. rente wordt jaarlijks bij de schuld opgeteld.

1,70%

900 maanden en 40 jaartermijnen ineens achteraf te voldoen

€ 475

€ 78.505

1,80%

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat vast voor 40 jaar. De rente komt nooit in aanmerking voor fiscale aftrek.
** Er is rekening gehouden met het bijschrijven van de rente voor maximaal 40 jaar. 
*** Er wordt geen rekening gehouden met de rente die jaarlijks wordt bijgeschreven.  

Geld lenen kost geld

Aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag online indienen. Nadat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, worden de volgende stappen doorlopen:

  • De gemeente toetst of u een aanvraag in kan dienen bij SVn. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een toewijzingsbesluit.
  • U dient uw aanvraag in op www.svn.nl/gemeente/nuenen. Daar heeft u het toewijzingsbesluit bij nodig.
  • SVn voert de financiële toets uit.
  • De procedure eindigt met de financiële afhandeling.

Het college van B&W neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een toewijzings- of afwijzingsbesluit.