Wat is het?

Wanneer u vermoedt dat regels van de gemeente niet worden nageleefd, kunt u een verzoek doen tot handhaving. U vraagt dan van de gemeente om hierover een beslissing te nemen. De gemeente kan besluiten om handhavend op te treden, maar kan er ook van afzien of gedogen. Bij gedogen blijft de situatie die eigenlijk niet mag toch in stand. Dit kan alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Van belang is verder dat de gemeente een besluit neemt. Hiertegen kunt u bezwaar en beroep instellen. De verdere procedure ziet er dus hetzelfde uit als bij een besluit op een aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

Wanneer kunt u om handhaving verzoeken?

Een handhavingsverzoek kan altijd worden ingediend. Het is hierbij wel van belang dat u uitzoekt welke instantie de regels moet handhaven. Het is immers de bedoeling dat u het verzoek bij de juiste overheidsinstantie indient. Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaven. De gemeente kan echter niet alles controleren om vervolgens uit zichzelf op te treden. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om nader onderzoek te doen en een beslissing te nemen.

Bent u belanghebbende of niet?

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. U bent bijvoorbeeld belanghebbende als uw buurman een bouwwerk opricht waarvoor geen vergunning is afgegeven of als de fabriek in de buurt stankoverlast of geluidsoverlast geeft. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.

Wat moet u indienen?

Meldingen of klachten over uw woon- of leefomgeving doet u bij melding doorgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeeroverlast, een verzakte stoep, kapotte speeltoestellen, een verkeersonveilige situatie of overhangende takken.

Wilt u een overtreding van regels melden waar u last van heeft? En bent u belanghebbende? Dan vult u het handhavingsverzoek in.