Samen met verschillende seniorenverenigingen en wooncorporatie Helpt Elkander, heeft de gemeente een woonplatform opgezet. Het doel is om elkaar via dit platform beter te kunnen informeren. Meerdere keren per jaar komt het platform samen om actuele zaken te bespreken. Het verslag van de laatste bijeenkomst (17 juni 2021) vindt u hier.

Eind 2021 komt het woonplatform weer bij elkaar tijdens een fysieke bijeenkomst. Hierover volgt later meer.