Op zaterdagmiddag 14 mei 2022 om 14.15 uur ontving heemkundekring De Drijehornick bij bevordering de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen. Wethouder Ralf Stultiëns reikte de erepenning en oorkonde uit tijdens de viering van het 50-jarig jubileum in Het Klooster, Park 1 te Nuenen.

Heemkundekring De Drijehornick is opgericht in 1971 en de naam Drijehornick is een schrijfwijze van het plaatselijke toponiem Driehurk, dat driehoek betekent. De naam symboliseert de drie dorpen van de gemeente Nuenen. De cultuurhistorische vereniging De Drijehornick zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Bij de viering van het 40-jarig jubileum ontving de vereniging al de erepenning in brons.

Heemkunde, naar het woord heem, is onderzoek naar de eigen leefomgeving. Heemkunde valt onder het immateriële culturele erfgoed en omvat alle wetenschappen op lokaal of regionaal niveau. Het onderzoek kan gericht zijn op de geschiedenis, bijvoorbeeld archeologie, geografie, demografie enzovoorts.

Heemkundekring De Drijehornick onderneemt uiteenlopende activiteiten, zoals de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag, lezingen en er zijn diverse werkgroepen. Door middel van diverse activiteiten wil de heemkundekring de kennis en belangstelling van de lokale geschiedenis en cultuur vergroten en verspreiden. Er is ook een verenigingsblad Drijehornickels met leerzame onderwerpen en artikelen. Met de website is alle informatie ook digitaal beschikbaar.

Met deze zilveren gemeentelijke onderscheiding wil het gemeentebestuur, uit naam van alle inwoners in het algemeen en voor de 280 leden van Heemkundekring De Drijehornick in het bijzonder, zijn waardering en erkentelijkheid uitdrukken.