Wat is het?

Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. 

Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente. Geeft u uw keuze niet door? Dan bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt

Wat moet ik doen?

Een achternaam kiezen kan alleen op afspraak. Neem hiervoor telefonisch contact op via 040 - 263 16 31 (maandag t/m donderdag tussen 09:00-17:00, en vrijdags tussen 09:00-12:30 uur). 

Meenemen:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de afspraak.
 • Geldig identiteitsbewijs van beide ouders.

U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap

 • Het kind krijgt na de geboorte automatisch de achternaam van de vader.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Leg dan samen (voor de geboorte) een verklaring van naamskeuze af bij de burgerlijke stand.

U bent niet getrouwd en heeft geen geregistreerd partnerschap

 • Het kind krijgt na de geboorte automatisch de achternaam van de moeder.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dat kan als de vader het kind heeft erkend. U kunt de naamskeuze regelen bij de erkenning van (ongeboren) kind.

Alleenstaande ouder

 • Bent u een niet-getrouwde moeder en wordt uw kind niet officieel erkend? Dan krijgt het kind de naam van de biologische moeder.

Andere nationaliteit kind

 • Heeft uw kind de nationaliteit van een ander land? Dan kijkt de gemeente wat de regels over naamskeuze in dat land zijn.
 • Wordt uw eerste kind in 2024 geboren en heeft het naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? En is volgens de regels in dat land een andere achternaam mogelijk? Dan kunt u voor dit kind ook die achternaam kiezen.

Welke opties zijn er?

Onderstaande keuzes gelden als uw kind de Nederlandse nationaliteit heeft. 

 • Uw kind krijgt uw eigen achternaam. 
 • Uw kind krijgt de achternaam van uw partner. 
 • Uw kind krijgt de achternaam van uw partner, gevolgd door uw naam. 
 • Uw kind krijgt uw achternaam, gevolgd door de naam van uw partner. 

Dubbele achternaam 

Als u kiest voor zowel uw eigen achternaam als de achternaam van uw partner dan kiest u zelf welke volgorde dit wordt. Een dubbele achternaam bestaat uit maximaal 2 namen en wordt zonder verbindingsstreepje geschreven. 

Kind geboren in 2024 en erkend in 2023 

Heeft u uw ongeboren kind in 2023 erkend en kon u toen nog niet kiezen voor de dubbele achternaam? Dan kunt u bij de aangifte van de geboorte kiezen voor de dubbele achternaam. Hiervoor is het verplicht dat beide ouders meekomen naar de aangifte in het gemeentehuis. 

Kind geboren vanaf 1 januari 2016 (overgangsregeling)

Indien u voldoet aan de voorwaarden kan met terugwerkende kracht gekozen worden voor een dubbele achternaam: 

 • uw oudste kind mag niet later geboren zijn dan op of na 1 januari 2016 
 • uw kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit 
 • alleen mogelijk in 2024 
 • geldt direct voor alle gezamenlijke kinderen

Om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling komt u samen op afspraak naar de gemeente Nuenen. 

Het is hiervoor belangrijk dat u de keuze in 2024 vastlegt, daarna kan het niet meer. 

De naamswijziging is alleen mogelijk als u deze achternaam aan elk van uw gezamenlijke kinderen geeft. Dit is niet aan de orde voor uw kinderen die een andere vader of moeder hebben. 

Wat kost het?

Eerste kind: € 75,00 

Elk volgend kind: € 50,00