Crisisnoodopvang Nuenen

Op deze pagina vindt u alle beschikbare informatie over de crisisnoodopvang in Nuenen. De pagina wordt steeds bijgewerkt met nieuwe informatie wanneer die beschikbaar komt. De nieuwste informatie vindt u altijd bovenaan. Verderop vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met het projectteam via cno@nuenen.nl.

De gemeente brengt een nieuwsbrief uit voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar cno@nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel 'Aanmelding nieuwsbrief'. U kunt de nieuwsbrieven ook onderaan deze pagina vinden. 

18/04/2024 Update

Verlenging van de crisisnoodopvang met 3 maanden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen heeft besloten om de crisisnoodopvang van maximaal 50 asielzoekers in de binnentuin van het gemeentehuis eenmalig met drie maanden te verlengen, tot en met 27 juli 2024. 

Vooraf heeft de gemeente de bewoners van 125 omliggende adressen gevraagd om hun reactie op een mogelijke verlenging. Daarop hebben 27 mensen gereageerd. De algemene tendens van de ontvangen reacties van omwonenden is positief. Er is waardering voor de opvang en de bewoners van de crisisnoodopvang veroorzaken geen overlast. Enkele omwonenden hebben de gemeente laten weten dat zij principieel negatief staan tegenover een verlenging omdat vooraf was toegezegd dat de crisisnoodopvang voor 3 maanden zou zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor een verlenging was dat de geluids- en geuroverlast van het dieselaggregaat dat stroom levert aan de crisisnoodopvang zou worden weggenomen. Aan die voorwaarde wordt voldaan: een accupack zal worden aangesloten op de stroomvoorziening van het gemeentehuis en zo de crisisnoodopvang voorzien van stroom. Installatie van deze nieuwe stroomvoorziening vindt eind april plaats.

De omwonenden hebben een brief ontvangen over de verlenging.
 

01/02/2024 Update 

Bezoek omwonenden en gemeenteraad 26 01 2024

Vorige week vrijdag 26 januari zijn alle werkzaamheden afgerond en alle noodzakelijke controles uitgevoerd; de crisisnoodopvang was daarmee gebruiksklaar. Diezelfde avond konden omwonenden van het gemeentehuis en gemeenteraadsleden een bezoek aan de crisisnoodopvanglocatie brengen. Ongeveer tachtig mensen hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt. Burgemeester Houben heette hen welkom. Tijdens een rondleiding zagen de bezoekers alle verschillende ruimtes van de opvang en konden zij in gesprek met betrokkenen bij de opvang. De zeer ervaren locatiemanagers en beveiligers waren aanwezig, evenals medewerkers van de gemeente en het COA, om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over crisisnoodopvang.

Aankomst asielzoekers 27 01 2024

Zaterdag hebben de bewoners hun intrek genomen in de crisisnoodopvanglocatie. Vanuit onder andere Ter Apel, Duiven en Budel zijn zij naar Nuenen gekomen. Zij zijn door de locatiemanager en beveiliging geregistreerd als bewoner van deze locatie en hebben een badge gekregen waarmee zij de opvang in en uit kunnen gaan. Ze hebben daarna een kamer toegewezen gekregen. Het belangrijkste nu is dat zij aan hun nieuwe omgeving kunnen wennen.

Wie wonen er nu in de binnentuin?

De samenstelling van de groep bewoners van de crisisnoodopvang is heel divers. Een deel van de bewoners heeft al een verblijfstatus. Zij mogen in Nederland blijven maar vanwege het tekort aan woningen in ons land kunnen zij nog niet doorstromen naar een eigen woning.

Er verblijven 8 gezinnen met kinderen, 4 alleenreizende vrouwen en 11 alleenreizende mannen.

De kinderen zijn tussen de 3 en 15 jaar oud.

Het overgrote deel van de vluchtelingen komt uit Syrië en daarnaast zijn er bewoners afkomstig uit Turkije, Eritrea, Somalië, Maleisië, China, Tanzania en Iran.

De samenstelling van de bewonersgroep kan in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de besluitvorming over de asielstatus van de bewoners.

Dagelijks leven op de opvang

De gemeenschappelijke ruimte in de tent is de plek waar de bewoners samen kunnen komen en de maaltijden nuttigen. Een cateringbedrijf levert de warme maaltijd en ook alle benodigdheden voor ontbijt en lunch. De bewoners brengen daarnaast veel tijd door in hun slaapkamers.

De begeleiders op locatie hebben de bewoners gevraagd aan wat voor activiteiten zij behoefte hebben. Die informatie plus de interesses van de vrijwilligers wordt door de coördinatoren van de LEV-groep gebruikt om een activiteitenplan op stellen.

In het onderwijs is momenteel niet voor alle kinderen plek. We denken daarom na over alternatieven, bijvoorbeeld les op de locatie.

Twee keer per week is er op de locatie een spreekuur voor medisch zorg.

Het COA is wekelijks aanwezig om vragen van de bewoners over hun procedure te beantwoorden. De bewoners hebben van het COA een ‘money card’ gekregen. Daarop staat het leefgeld dat zij krijgen, zo’n 13 euro per week. Hiermee kunnen zij, bijvoorbeeld, persoonlijke verzorgingsartikelen kopen.

19/01/2024 Update

Werkzaamheden binnentuin

Na een korte onderbreking van de werkzaamheden aan de crisisnoodopvang is deze week de grote verblijfstent afgemaakt. Van maandag 22 tot en met woensdag 24 januari worden de slaapunits afgeleverd en met een grote kraan in de binnentuin geplaatst. Dit brengt de nodige verkeersbewegingen in de omgeving met zich mee.
Ondertussen wordt ook het meubilair geleverd en in elkaar gezet. Vanaf dinsdag worden eerst de units op de begane grond en daarna die op de eerste verdieping ingericht.
Zo gauw de units voor de begane grond zijn geplaatst wordt het terrein omheind tot ca 3 meter hoog.

Tenslotte worden op donderdag, met een uitloop naar vrijdag, alle benodigde aansluitingen, waaronder wifi voor de bewoners, in orde gemaakt. De fietsenrekken voor de bibliotheek (aan de kant van de Jonkheer Hugo van Berckellaan) worden verplaatst om ruimte te maken voor een generator die de crisisnoodopvang van elektriciteit voorziet. Die locatie is gekozen om geluidshinder van de generator voor omwonenden te beperken. Vrijdag in de loop van de dag verwachten we dat alle benodigde veiligheidscontroles zijn uitgevoerd en de crisisnoodopvang wordt opgeleverd.

Opening crisisnoodopvang

Wanneer de werkzaamheden vrijwel zijn afgerond, informeren we het COA over de datum waarop de crisisnoodopvanglocatie beschikbaar is. De datum waarop de asielzoekers vervolgens komen is afhankelijk van het COA. We horen pas vlak voor hun aankomst wanneer zij arriveren. De samenstelling van de groep is nog niet bekend.

Voorafgaand aan de start van de crisisnoodopvang krijgen direct omwonenden de gelegenheid om de crisisnoodopvanglocatie te bezoeken en kennis te maken met de locatiemanager en andere medewerkers. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodigingsbrief.

Vrijwilligers

Maar liefst 115 vrijwilligers hebben zich bij de gemeente en de kerken aangemeld om te helpen bij de opvang. Daar zijn we heel blij mee. Zij ontvangen komende week een e-mail van de coördinatoren crisisnoodopvang en het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Hierin kunnen zij onder meer aangeven wat zij willen en kunnen doen voor de vluchtelingen en op welke momenten zij beschikbaar zijn.

Snel na de start van de crisisnoodopvang organiseren de gemeente en LEV-groep een bijeenkomst voor de vrijwilligers. Daar krijgen zij informatie over de organisatie van de vrijwilligersinzet en over de activiteiten waarbij vrijwilligers ingezet worden. Ook zal er aandacht zijn voor de wederzijdse verwachtingen.

Er is bewust gekozen voor een bijeenkomst na de opening van de crisisnoodopvang. We willen de vluchtelingen de tijd geven om in alle rust te wennen aan hun nieuwe omgeving. Ook kunnen we pas na hun komst aan hen vragen waar zij behoefte aan hebben. Met die informatie kunnen we vraag en aanbod goed aan elkaar koppelen. We gaan daarom op de locatie van start met een klein aantal vrijwilligers die bekend zijn bij de LEV-groep en al werken met vluchtelingen.

We verwachten met het huidige aantal aanmeldingen vooralsnog voldoende vrijwilligers te hebben voor de opvang.

08/01/2024 Update

Opening crisisnoodopvang vertraagd

De levering van de modulaire units is vanwege de kerstperiode helaas vertraagd waardoor we de crisisnoodopvanglocatie voor 50 personen in de binnentuin van het gemeentehuis later dan gepland in gebruik zullen nemen. Op basis van de informatie die we nu hebben, schatten we in dat de units begin week 4 (de week van 22 januari) worden geplaatst. Er zijn zo’n 20 vrachtwagens nodig om de units te leveren, dus er is sprake van wat meer verkeersbewegingen in de buurt. Eind van die week verwachten we klaar te zijn om de vluchtelingen te ontvangen. De exacte datum waarop zij komen is afhankelijk van het COA. Voorafgaand aan de start van de crisisnoodopvang geven we de direct omwonenden de gelegenheid om de crisisnoodopvanglocatie te bezoeken en kennis te maken met de locatiemanager en coördinatoren. Zij ontvangen daarvoor een uitnodigingsbrief.

Binnentuin gemeentehuis met fundering voor woonunits en tent in aanbouw

Werkzaamheden crisisnoodopvanglocatie

In de binnentuin is het grondwerk voor de plaatsing van de modulaire units afgelopen week afgerond. De fundering waarop de units komen te staan, is daarmee gereed. Elke unit meet 3 x 6 meter. Op de begane grond van de locatie komen units voor sanitair, bergruimte, kantoren voor de gezondheidszorg, begeleiding en beveiliging. Daarboven komen units met slaapplaatsen voor in totaal 50 personen. Elk slaapvertrek is ingericht met twee stapelbedden, kastjes en een tafeltje.

Binnentuin gemeentehuis met tent in aanbouw

Momenteel wordt de tent van 10 x 20 meter geplaatst. In die verwarmde ruimte is straks ruimte voor maaltijden en recreatie.

Voor de privacy van zowel de bewoners van de opvanglocatie als de medewerkers en bezoekers van de gemeente komt er tussen het gemeentehuis en de opvanglocatie een afscheiding die is voorzien van een doek met print.

 

 

 

Organisatie van de crisisnoodopvang

Voor een crisisnoodopvang zijn huisvesting, veiligheid, zorg, onderwijs, dagbesteding, en financiën de belangrijkste ankerpunten. Een gemeentelijk projectteam is bezig om deze zaken te organiseren en de uitvoering ervan aan te sturen.

Voor de huisvesting en veiligheid wordt samengewerkt met partijen die veel ervaring hebben met de realisatie van crisisnoodopvang. Waar mogelijk betrekken we Nuenense ondernemers hier ook bij. Wanneer de opvang van start gaat is er 12 uur per dag een locatiemanager ter plaatse. Daarnaast zijn er 24 uur per dag beveiligers aanwezig op de locatie. Er komt een centraal telefoonnummer waarmee omwonenden rechtstreeks contact op kunnen nemen met de locatie.

Vanuit de gemeente zijn twee coördinatoren cno (crisisnoodopvang) betrokken bij de organisatie van de crisisnoodopvang. Zij maken afspraken voor de benodigde zorg en onderwijs. Ook coördineren zij in samenwerking met de LEV de inzet van vrijwilligers en de activiteiten op de locatie. Al ruim 80 vrijwilligers hebben zich aangemeld na oproepen in de kerken en vanuit de gemeente. Zo gauw duidelijk is waar precies behoefte aan is nemen de coördinatoren contact met hen op.

De financiering van de crisisnoodopvang verloopt via het COA. De opvang zal voor de gemeente kostenneutraal georganiseerd worden.

27/12/2023

Vergunning aangevraagd

Op woensdag 27 december is de vergunningaanvraag ingediend voor ‘Tijdelijke huisvesting CNO’. Deze is geregistreerd onder nummer 8313511. Op www.overheid.nl kunt u de officiële publicatie inzien en zich eventueel abonneren op de e-mailservice om het proces te volgen.

Inrichting crisisnoodopvanglocatie

De opvanglocatie in de binnentuin wordt ingericht met twee bouwlagen. Op de begane grond komen units voor sanitair, bergruimte, kantoren voor de gezondheidszorg, begeleiding en beveiliging. Daarboven komen de slaapvertrekken. Verder komt er in de tuin een verwarmde tent van 10 x 20 meter voor de maaltijden en recreatie.

De voorbereidende werkzaamheden starten in de komende dagen en de inrichting van de locatie volgt direct na de jaarwisseling. De schatting is dat wij de asielzoekers rond 10 januari kunnen ontvangen.

Indeling van de crisisnoodopvang in de binnentuin. Deze bestaan uit containers en een tent.

Planning werkzaamheden

Als eerste wordt de komende dagen een deel van de beplanting op het terrein weggehaald. Ook verwijdert de aannemer tijdelijk het hekwerk aan de kant van de Jan van Ammerzoyenlaan. Zo creëren we een toegang tot de binnentuin voor de vrachtwagens die de materialen komen bezorgen.

Daarna wordt de binnentuin voorzien van een aantal betonnen funderingsplaten waar de containers op geplaatst worden. Tot slot wordt de tent geplaatst.

Wil je helpen?

Wilt u als vrijwilliger helpen bij de crisisnoodopvang? Meld u dan aan via cno@nuenen.nl. Vermeld in de onderwerpregel Vrijwilliger CNO. Zo gauw de precieze behoefte duidelijk is, neemt een coördinator contact met u op.

23/12/2023

 • Op vrijdag 22 december heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met 43 (direct) omwonenden van het gemeentehuis. Burgemeester Houben en Wethouder Wouters hebben hen daar geïnformeerd over de crisisnoodopvang in de binnentuin van het gemeentehuis. Er zijn door de aanwezigen veel vragen gesteld, er zijn zorgen geuit en er is hulp aangeboden.
   
 • Tijdens de bijeenkomst is bekendgemaakt dat de termijn waarop de asielzoekers komen iets is aangepast. Direct na nieuwjaar beginnen de werkzaamheden om de binnentuin in te richten voor de crisisnoodopvang. We verwachten kort daarop de mensen te kunnen ontvangen.
   
 • De veelgestelde vragen en antwoorden op deze pagina zijn aangevuld met vragen die tijdens de bijeenkomst met omwonenden zijn gesteld.
   
 • Er heeft op vrijdag 22 december een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Nuenense kerken. Zij hebben hun hulp aangeboden om vrijwilligers te werven voor de dagbesteding van de mensen die in de crisisnoodopvang verblijven.

21/12/2023 Aankondiging crisisnoodopvang

Nuenen biedt crisisnoodopvang voor drie maanden

Het zal u niet zijn ontgaan dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een acuut tekort aan opvangplekken heeft. Zij kunnen niet iedere asielzoeker die nu in Nederland verblijft onderdak bieden. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, via de voorzitters van de veiligheidsregio’s, de gemeente Nuenen gevraagd om crisisnoodopvang mogelijk te maken.

De gemeente Nuenen vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld hulp te bieden. Daarom heeft het college van B&W besloten om gedurende drie maanden crisisnoodopvang te bieden aan 50 asielzoekers. De asielzoekers krijgen onderdak in wooncontainers en tenten in de binnentuin van het gemeentehuis. De werkzaamheden in de binnentuin starten tussen kerst en oud en nieuw en de asielzoekers komen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar.*

Omwonenden zijn per brief over het besluit ingelicht en uitgenodigd voor een inloopmoment op vrijdag 22 december.

Plannen voor regulier azc gaan door

De ontwikkeling van deze crisisnoodopvang staat los van de plannen voor een regulier azc in onze gemeente. Het college heeft op 19 december een raadsvoorstel ingediend voor het vaststellen van de kaders voor de realisatie van een asielzoekerscentrum aan de Pastoorsmast voor de opvang van 200 asielzoekers gedurende 10 jaar. De datum waarop de raad het voorstel behandelt is nog niet vastgesteld door de agendacommissie. Voor informatie over raadsvergaderingen en de mogelijkheden om in te spreken kunt u terecht op de raadsinformatiewebsite www.nuenen.nl/gemeenteraad. Na publicatie door de griffie, voorafgaand aan de vergadering, kunt u daar het raadsvoorstel inzien.

* Deze termijn is aangepast op basis van nieuwe informatie. Zie het nieuwe bericht op deze pagina.

Veelgestelde vragen

Waarom wil de gemeente Nuenen crisisnoodopvang aanbieden?

 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een acuut tekort aan opvangplekken. Zij kunnen niet iedere asielzoeker die nu in Nederland verblijft onderdak bieden. De minister van Justitie en Veiligheid heeft alle gemeentes in Nederland gevraagd om crisisnoodopvang mogelijk te maken. De gemeente Nuenen vindt het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan deze vraag. Daarom heeft het college van B&W besloten om crisisnoodopvang in Nuenen te organiseren.

Hoeveel vluchtelingen komen er naar Nuenen?

 • Er komen 50 asielzoekers naar Nuenen.

Wat is de samenstelling van de groep asielzoekers en waar komen ze vandaan?

 • De samenstelling is op dit moment nog niet bekend. We hebben daar ook geen keuze in, dat is grondwettelijk bepaald. We horen op zijn vroegst vlak voor de komst van de mensen wie er komen. De verwachting is dat er geen sprake zal zijn van gezinnen met heel jonge kinderen of mensen met psychische problematiek omdat daarvoor een vaste verblijfplaats wenselijk is. We verwachten dat de mensen hier de volledige drie maanden zullen blijven.
   
 • Alle mensen die hier in de crisisnoodopvang komen zijn al aangemeld in Ter Apel en bevinden zich in de asielprocedure. Zij moeten het verloop van die procedure afwachten. Zij zitten bij wijze van spreken in de wachtruimte. Die wachtruimte gaan we hier creëren.

Wanneer komen de vluchtelingen?

 • We verwachten dat de werkzaamheden in de binnentuin direct na oud & nieuw kunnen starten. De vluchtelingen komen dan zo snel mogelijk daarna.
  Deze tekst is aangepast op 23/12/2023 na ontvangst van een nieuwe planning van leveranciers.

Is het zeker dat de vluchtelingen na 3 maanden weer vertrekken?

 • De crisisnoodopvang geldt voor 3 maanden. Er zijn geen plannen voor verlenging. Het is de taak van het COA om daarna een nieuwe plek voor deze mensen te vinden bij andere gemeenten.

Waarom is gekozen voor deze locatie?

 • De gemeente heeft de wens om deze crisisnoodopvang te realiseren. Dat is mogelijk in onze binnentuin en het is te financieren.

Wat is het proces tot nu toe geweest?

 • De burgemeester heeft op maandag 11 december de vraag van de Commissaris van de Koning gekregen wat Nuenen kan betekenen in de benodigde opvang van 1500 asielzoekers in Brabant. Daar heeft het college op woensdag 13 december over nagedacht. Er hebben ook regionale overleggen plaatsgevonden die niet tot afspraken als regio heeft geleid. Vervolgens heeft het college op dinsdag 19 december besloten om onderzoek te laten doen naar het gebruik van de binnentuin voor crisisnoodopvang. Donderdagmiddag 21 december heeft de ambtelijke organisatie gezegd dat het kan. Diezelfde middag zijn er brieven geschreven en bezorgd om de omwonenden te informeren en uit te nodigen voor een bijeenkomst op vrijdag 22 december. Bij direct omwonenden zijn deze zoveel mogelijk persoonlijk overhandigd.

Waarom is er niet voor gekozen om deze opvang te combineren met de plannen voor de Pastoorsmast?

 • Deze crisisnoodopvang en het azc aan de Pastoorsmast zijn twee geheel afzonderlijke trajecten. Voor het azc is een raadsbesluit nodig. Ook moet de Pastoorsmast nog geschikt gemaakt worden voor het azc daar. Dat kost tijd. In de binnentuin zijn alle noodzakelijke aansluitingen aanwezig waardoor we hier snel van start kunnen.

Is het een idee om het Weefhuis of het gemeentehuis bij de opvang te betrekken?

 • Het weefhuis is niet geschikt voor huisvesting. Misschien dat we er nog wel iets mee doen voor dagbesteding. We zijn nog aan het onderzoeken of er ruimte in het gemeentehuis gebruikt kan worden en nodig is.

Waar komen de vluchtelingen in te wonen?

 • De asielzoekers krijgen onderdak in wooncontainers en tenten in de binnentuin van het gemeentehuis. De inrichting van de locatie vindt de komende dagen plaats.

Hoe is de toegang tot de locatie geregeld?

 • Het pad aan de rechterkant van de villa, uitkomend op Papenvoort, biedt toegang tot de locatie en mogelijk komt er een toegang waar nu een schutting staat, aan de Jan van Ammerzoyenlaan. De schutting zal voor de werkzaamheden in elk geval tijdelijk verwijderd worden.

Wie begeleidt de vluchtelingen?

 • Er komt een coördinator / locatiemanager. Deze zal worden bijgestaan door maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Komt er dagbesteding voor de asielzoekers?

 • Dagbesteding gaan we organiseren. Er zijn al enorm veel initiatieven vanuit maatschappelijke organisaties en ook omwonenden hebben aangegeven te willen helpen. Door de dagbesteding en de contacten tussen inwoners en de mensen in de opvang verwachten we ook eventuele overlast te voorkomen.

Komt er beveiliging op de locatie?

 • De locatie zal 24 uur per dag en 7 dagen per week beveiligd worden. Er gelden daarnaast rusttijden op de locatie, alle asielzoekers moeten dan op de locatie zijn. Ook zijn er afspraken gemaakt met de politie over handhaving, zo nodig. 
  Voor de veiligheid van de asielzoekers is er toegangscontrole op de locatie.

Hoe blijven omwonenden en de gemeente met elkaar in gesprek?

 • We gaan afspraken maken om met elkaar in gesprek te blijven. Er komt een regelmatig omwonendenoverleg. In geval van calamiteiten is er continu iemand op de locatie telefonisch bereikbaar, ook 's nachts en in het weekend. Het telefoonnummer zal te zijner tijd worden gedeeld met de omwonenden.

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

 •  We houden geïnteresseerden graag op de hoogte via deze pagina. Ook zullen we een nieuwsbrief uitbrengen. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen aan cno@nuenen.nl met als onderwerp 'Aanmelding nieuwsbrief' en onder vermelding van uw naam. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond de crisisnoodopvang. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door te antwoorden op de mail. 

Hoe kan ik helpen?

 • We zijn aan het nadenken over de mogelijkheden om inwoners te betrekken. Zo gauw we hier meer over weten, melden we het op deze pagina en via de nieuwsbrief.