Vanaf medio januari 2024 gaat de gemeente Nuenen – samen met het Van Gogh Village Museum, Stichting Centrummanagement Nuenen en Van Gogh Brabant – bezoekersaantallen tellen in het centrum van Nuenen. We willen hiermee een beeld krijgen van de drukte in het centrum. Het gaat om álle bezoekers: zowel de inwoners die de boodschappen komen doen als de toerist, en alles daar tussen in.

We verwachten in 2024 een toename van bezoekers, door onder andere de uitbreiding van het Van Gogh Village Museum in 2023. Met bezoekersmonitoring krijgen we een beeld van de drukte in het centrum. We willen weten om hoeveel bezoekers het gaat en welke locaties het drukst bezocht worden.

Telsensoren op locaties in het centrum

Concreet betekent dit dat we vanaf medio januari 2024 een pilot starten met telsensoren. Vanaf 22 januari 2024 gaan we eerst voor een periode van zes weken op twaalf locaties telsensoren bevestigen aan bestaande (lantaarn)palen. De telsensor registreert alleen bewegingen en verzamelt geen persoonsgegevens. Na deze eerste zes weken kiezen we zes definitieve locaties in het centrum van Nuenen. Op deze zes definitieve locaties wordt een jaar lang een telsensor bevestigd.

De pilot eindigt eind december 2024. Dan stopt ook de monitoring. Afhankelijk van de resultaten van de pilot besluiten we om door te gaan of niet of in een andere vorm.

Livestream

Op de livestream van Robinson ziet u de actuele tellingen van de afgelopen 24 uur: Live stream – Robinson (robinson-telt.nl).

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waar komen de telsensoren te hangen?

Op 12 plekken in het centrum:

 1. Kruising Park/Boordseweg – kant Veldsink
 2. Kruising Park/Boordseweg – kant Ons Dorp
 3. Ter hoogte van Park 7-9
 4. Ter hoogte van Park 27
 5. Ingang Park - Vincent van Goghstraat
 6. Ingang Hof van Wijck
 7. Berg ter hoogte van CMD
 8. Berg 35/Tweede Thuis
 9. Voor Berg 38/Maurice Daamen
 10. Bij oude lindeboom
 11. Van Gogh kerkje
 12. Voor bruggetje oversteek Hooidonksebeek
Kaart van het centrum van Nuenen met locaties van de 12 telsensoren
Locaties telsensoren: 1. Kruising Park/Boordseweg – kant Veldsink 2. Kruising Park/Boordseweg – kant Ons Dorp 3. Ter hoogte van Park 7-9 4. Ter hoogte van Park 27 5. Ingang Park - Vincent van Goghstraat 6. Ingang Hof van Wijck 7. Berg ter hoogte van CMD 8. Berg 35/Tweede Thuis 9. Voor Berg 38/Maurice Daamen 10. Bij oude lindeboom 11. Van Gogh kerkje 12. Voor bruggetje oversteek Hooidonksebeek

  Waarom willen we bezoekers monitoren?

  In de gemeente Nuenen is de nalatenschap van Vincent van Gogh nog steeds goed zichtbaar. In de omgevingsvisie (2021) van de gemeente Nuenen is dit bewust benoemd: de gemeente kiest voor het versterken van de Van Gogh-beleving met respect voor het erfgoed. Het erfgoed van Van Gogh mag worden gezien, door bezoekers aan Nuenen maar zeker ook door de eigen inwoners.

  De gemeente heeft in 2022 een onderzoek laten uitvoeren naar de draagkracht en impact van toerisme in Nuenen. Het aantal bezoekers werd ten tijde van het onderzoek door het grootste deel van de inwoners niet als te hoog ervaren. Ook werd aangegeven dat bezoekers een positieve bijdrage leveren aan de levendigheid en reuring in de gemeente.

  In 2023 is het Van Gogh Village Museum uitgebreid en vernieuwd om een groei van 20.000 naar 50.000 betalende bezoekers te kunnen faciliteren. Door de groeiende bezoekersaantallen van het Van Gogh Village Museum zal de toeristische druk toenemen.

  De gemeente werkt samen met Van Gogh Village Nuenen en de Stichting Centrummanagement Nuenen om te voorkomen dat een toenemend bezoekersaantal ten koste gaat van de leefbaarheid. Dit sluit aan bij de adviezen uit het rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (2019) waarin staat dat nieuwe toeristische ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van de leefbaarheid.

  We willen de regie houden op de bezoekers van het centrumgebied van Nuenen. Om dit te kunnen doen, hebben we wel informatie nodig om hoeveel bezoekers het gaat en welke locaties het drukst bezocht worden. Om in kaart te brengen welke gevolgen toenemende bezoekersaantallen hebben voor het dorp, gaan we op een eenvoudige manier bezoekers in het centrum monitoren.

  Waarom is er mogelijk een toenemende toeristische druk?

  Het Van Gogh Village Museum is in 2023 uitgebreid en vernieuwd om een groei van 20.000 naar 50.000 betalende bezoekers te kunnen faciliteren. Door de groeiende bezoekersaantallen van het Van Gogh Village Museum zal de toeristische druk toenemen. In lijn met de adviezen uit het rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (2019) moeten nieuwe ontwikkelingen niet ten koste gaan van de leefbaarheid.

  Hoe werkt de telsensor?

  We gaan het bezoek monitoren met telsensoren van Robinson. 

  Een telsensor die met een lidar sensor bewegingen registreert. Alleen de beweging wordt geteld. De sensor verzamelt dus geen persoonsgegevens. Er wordt geregistreerd of er een beweging is geweest. Wanneer dus twee personen naast elkaar lopen en gelijktijdig door het signaal lopen, wordt dit als één beweging geregistreerd. Voor het doel van dit project is deze foutmarge prima. We willen immers inzicht in aantallen bezoekers en locaties die het drukste zijn. Het is niet nodig dat deze informatie tot de komma compleet is, maar wel dat het ons inzichten geeft over de hoeveelheden.

  Is deze manier van tellen AVG-proof?

  Ja, de telsensor weet niet wat hij detecteert. Het is een beweging van een massa door een straal. Deze massa kan niet worden herleid naar een mens en/of persoonsgegevens.De telsensor is geen camera en neemt dus ook geen beelden op. De tellingen zijn gebaseerd op bewegingen door een infrarood- of laserstraal. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van persoonsgegevens of een registratie waaruit te herleiden is wie door het signaal van de lidar sensor heeft bewogen.

  Herkent de sensor mijn telefoon?

  Nee, de telsensor detecteert beweging van een massa en doet niets met telefoonsignalen.

  Zie je de infrarood- of laserstraal?

  Nee, de infrarood- en laserstralen zijn niet zichtbaar.

  Maakt de telsensor geluid?

  Nee, de telsensor is volledig stil.

  Wat doen we met de verkregen data?

  Gedurende 2024 analyseren de gemeente, Van Gogh Village Nuenen en Stichting Centrummanagement Nuenen samen de data die beschikbaar komt op het dashboard. Dit doen we om de data zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Zo kan eventueel de pilot tussentijds worden bijgestuurd. Wanneer blijkt dat de leefbaarheid in negatieve zin wordt beïnvloed door bezoekersaantallen, willen we daar effectieve maatregelen voor kunnen nemen. De data biedt inzicht in welke maatregelen geschikt zijn. Door gedurende de pilot goed de data in de gaten te houden, biedt dat de mogelijkheid om op korte termijn in te grijpen als dat nodig is. De tellingen worden opgeslagen en weergegeven in een dashboard. Dit dashboard geeft ons de gelegenheid om de aantallen te analyseren.

  Wie betaalt de kosten van de pilot?

  De telsensoren blijven één jaar hangen en zijn onderdeel van de pilot bezoekersmonitoring. Vanuit het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) hebben we een subsidie ontvangen die voorziet in het gebruik van de telsensoren voor één jaar. Na dit eerste jaar stopt de monitoring en moeten nog (bestuurlijke) keuzes worden gemaakt over een eventuele continuering van bezoekersmonitoring via telsensoren. Dit hangt uiteraard af van de resultaten die behaald worden.