Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen TRK) heeft twee subcommissies en de dorpsbouwmeester. De subcommissie Ruimtelijke kwaliteit geeft advies over nieuwe bouwplannen, verbouwplannen en hoe de omgeving eruit moet zien. De subcommissie Erfgoed geeft advies over plannen waarbij erfgoed en (rijks)monumenten betrokken zijn. Soms is het nodig dat deze twee subcommissies samen naar plannen kijken. Zo kan er een op elkaar afgestemd advies gegeven worden.

De dorpsbouwmeester geeft advies over hoe bouwwerken eruit moeten zien, in overeenstemming met het advies van de subcommissie Ruimtelijke kwaliteit. De dorpsbouwmeester is lid van beide subcommissies. De adviezen worden zorgvuldig opgesteld met als doel om samen tot een goed ontwerp te komen.

Leden subcommissie Ruimtelijke kwaliteit

De subcommissie Ruimtelijke kwaliteit bestaat uit drie inhoudelijke specialisten, de dorpsbouwmeester, een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris. De leden hebben ieder een eigen expertise en kijken vanuit hun verschillende disciplines naar (ver)bouw- en inrichtingsplannen. Deze plannen worden door bijvoorbeeld ontwikkelaars of particuliere initiatiefnemers aan de gemeente voorgelegd voor goedkeuring.

Op dit moment bestaat de subcommissie ruimtelijke kwaliteit uit de volgende deelnemers:

 • Veronique Marks (voorzitter)
 • Martien van Osch (landschapsarchitect)
 • Sander Klein Obbink (stedenbouwkundige)
 • Branka Vuksanovic (architect)
 • Harrie van Helmond (dorpsbouwmeester/architect)
 • Jessica de Vrees (ambtelijk secretaris)

Leden subcommissie Erfgoed

De subcommissie Erfgoed bestaat uit één inhoudelijke specialist, de dorpsbouwmeester, een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris. De commissie adviseert bij bouw-, verbouw en inrichtingsplannen op de waarde van cultuurhistorie. Deze plannen worden door bijvoorbeeld ontwikkelaars of particuliere initiatiefnemers aan de gemeente voorgelegd voor goedkeuring.

Op dit moment bestaat de subcommissie erfgoed uit de volgende deelnemers:

 • Veronique Marks (voorzitter)
 • Liz Dewitte (bouwhistorica)
 • Harrie van Helmond (dorpsbouwmeester/architect)
 • Mirte Lommen (ambtelijk secretaris)

Dorpsbouwmeester - Welstand

De dorpsbouwmeester adviseert rechtstreeks particulieren en ontwikkelaars in de breedste zin van omgevingskwaliteit, maar in eerste instantie voor wat betreft architectuur en welstand. De dorpsbouwmeester is lid van de subcommissies Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed. Hij adviseert veder over architectuur en welstand bij de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning bouwen in overeenstemming met het advies van de subcommissie Ruimtelijke kwaliteit.

Op dit moment wordt de rol van dorpsbouwmeester ingevuld door:

 • Harrie van Helmond (dorpsbouwmeester/architect)

Vergaderdata en agenda

De subcommissie Ruimtelijke kwaliteit vergadert elke twee weken. De subcommissie Erfgoed vergadert één keer per maand voorafgaand of, wanneer nodig, tegelijk met de subcommissie Ruimtelijke kwaliteit. De dorpsbouwmeester geeft advies op oproepbasis. Dit doet hij naast zijn reguliere beoordeling met betrekking tot welstand, die eens in de twee weken plaatsvindt.

Ongeveer een week voor de vergadering wordt besloten of de vergadering doorgaat. Als er geen bespreekpunten zijn, gaat de vergadering niet door. Als de (openbare) agenda voor de eerstvolgende vergadering bekend is, wordt deze hieronder gepubliceerd.

Verslagen van de openbare vergaderingen van de subcommissies zijn op te vragen. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt om deze toe te lichten.

Agenda Subcommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Agenda Subcommissie Erfgoed