Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u daartegen bezwaar maken. Zie voor meer informatie de pagina ‘Bezwaar maken’.

Wij hechten grote waarde aan een onafhankelijke beoordeling van uw bezwaar. Daarom is er een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie ingesteld. Deze commissie geeft het bestuursorgaan advies over de beslissing op uw bezwaarschrift. Dit doet zij meestal nadat zij alle partijen heeft gehoord. Nadat de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht, neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar kan hier ook gemotiveerd van afwijken.

Agenda hoorzittingen bezwaarschriftencommissie

De commissie houdt regelmatig hoorzittingen. Op deze pagina vermelden we de geplande hoorzittingen. De hoorzittingen zijn meestal openbaar. Soms is een hoorzitting niet openbaar. Als dat zo is, vermelden wij dat in de agenda. De hoorzittingen vinden plaats in de Commissiekamer van het gemeentehuis.

Wilt u een hoorzitting bijwonen? Meld u zich dan op de zittingsavond vooraf aan bij de receptie van het gemeentehuis.

De agenda van de hoorzitting wordt de week voorafgaand aan de zitting gepubliceerd.

De agenda van de hoorzitting wordt de week voorafgaand aan de zitting gepubliceerd.

Op dinsdag 16 april 2024 is er een hoorzitting van de Algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. 

  1. om 19:30 uur: bezwaarschrift tegen het besluit van de burgemeester van 14 maart 2024, waarin de hond van bezwaarmaker als gevaarlijk/ hinderlijk wordt aangemerkt en als passende maatregel een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd.
  2. om 20:00 uur :bezwaarschriften tegen de besluiten van de burgemeester van 26 februari 2024 over het niet behandelen van de aanvragen voor een exploitatievergunning voor de onderneming Autobedrijf de Huufkes, (De Huufkes 98 te Nuenen) en voor onderneming Van Esch Auto’s, (de Huufkes 13 te Nuenen). 

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.