Als gemeente willen we graag natuurlijke, gezonde en gevarieerde bosgebieden. Om daarvoor te zorgen, gaan we een deel van onze bosgebieden (de Papenvoortse heide, de Vaarlese heide, de Collse- en Refelingse heide en Pastoorsmast) omzetten naar ‘natuurbos’. Een natuurbos is een bosgebied dat bestaat uit een zo natuurlijk mogelijk bos met veel verschillende inheemse loofbomen en struiken (die van oorsprong in ons land voorkomen) en een grote biodiversiteit. 

Werkzaamheden Vaarlese Heide: kap Amerikaanse eiken

In januari 2023 gaan we aan de slag met het inrichten van de bosgebieden aan de Vaarlse Heide in Nuenen (ten noorden van de snelweg A270). Hier worden de komende winter een aantal Amerikaanse eiken gekapt. Door deze kap willen we het aandeel uitheemse boomsoorten verminderen. Bovendien zorgen we zo voor meer licht en structuur in het bos en ook meer mogelijkheden voor het aanplanten van inheemse loofboomsoorten. In 2023-2024 gaan we hier namelijk jonge inheemse loofboomsoorten planten.

Werkwijze kappen bomen

De Bosgroep Zuid-Nederland(externe link) selecteert de bomen die gekapt gaan worden weloverwogen en zeer zorgvuldig. Deze bomen krijgen eerst een oranje verfmarkering op de stam. Dit gebeurt in januari. De bomen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 gekapt. Tijdens deze kap worden vrijwel alleen Amerikaanse eiken gekapt. Verder worden de uitheemse soorten verminderd wat de van oorsprong voorkomende bomen (inheemse soorten) stimuleert. 

Het kappen van de bomen gebeurt met machines. Uiteraard is er bij de uitvoering van de kapwerkzaamheden zorgvuldige aandacht voor de flora en fauna in de het bos. Locaties met specifieke natuurwaarden zoals holtebomen, dassenburchten, roofvogelhorsten, mierenhopen worden gemarkeerd voor de uitvoering van de werkzaamheden, zodat deze behouden blijven. Op deze manier werken we heel zorgvuldig en gericht aan de ontwikkeling van een gevarieerd natuurlijker en recreatief aantrekkelijk bos.

Veiligheid voorop

Bij dit soort werkzaamheden is het erg belangrijk dat iedereen goed op de veiligheid let. De machines rijden ook over de paden en wegen en door hun grootte zijn ze gevaarlijk. In verband met de eigen veiligheid is het belangrijk dat bezoekers voldoende afstand van de machines houden en zeker niet in de draaicirkel of in de baan van de machines gaan staan of lopen. De houtstapels mogen niet beklommen worden, omdat stammen dan kunnen gaan rollen. Bezoekers worden vriendelijk verzocht om gepaste afstand te houden tot het werk en de machines, en niet over afgesloten paden te lopen.

Wat merken bezoekers hiervan in het bos?

We proberen uiteraard de overlast tot een minimum te beperken. Bezoekers aan het bosgebied Vaarlese Heide zullen echter ongetwijfeld merken dat er wordt gewerkt. Mogelijk zijn paden tijdens de werkzaamheden moeilijker begaanbaar of tijdelijk afgesloten. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, gaan de paden weer open en herstellen we deze als dat nodig is. 

Provinciale subsidie

Voor de Papenvoortse heide en de Vaarlese heide is vanuit de Provincie Noord-Brabant binnen het ‘Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit in het BrabantsBoslandschap 2022 – 2026’ subsidie ontvangen voor het soortenrijker, weerbaarder en aantrekkelijker maken van de bossen. Zo wordt ingezet op natuurlijkere bossen met een hoge biodiversiteit en een groot aandeel inheemse loofboomsoorten en struiken. Enkele maatregelen binnen deze subsidie zijn het verhogen van de structuur in de bossen, de kap van uitheemse boomsoorten, de aanplant van inheemse loofboomsoorten, het verhogen van het aandeel dood hout en het verspreiden van gesteentemeel (gemalen mineraalrijk gesteente) om de verzuring van de bodem te verminderen. Deze maatregelen worden de komende jaren uitgevoerd.

Vragen over de werkzaamheden?

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met Bosgroep Zuid Nederland(externe link) via (040) 20 66 360.

oogstmachine
gewenst bosbeeld
Harvester (oogstmachine) Gewenst bosbeeld Vaarlese heide