Groenonderhoud

De gemeente Nuenen is een groene gemeente. We vinden het belangrijk om het groen in onze gemeente goed te onderhouden. Biodiversiteit staat daarbij centraal.

Maaien bermen en watergangen

In de gemeente Nuenen maaien we de bermen en watergangen 1 of 2 keer per jaar. Meestal beginnen we half juni. De eerste maaibeurt vindt plaats tussen 1 juni en 15 juli en de tweede maaibeurt tussen 1 september en 15 oktober. Tijdens de wintermaanden wordt er niet gemaaid.

We maaien niet alles. Per maaibeurt laten we gemiddeld 20% staan, dat is goed voor de biodiversiteit. We maaien volgens kleurkeur: een keurmerk van de Vlinderstichting om de biodiversiteit te verbeteren. Bijen, vlinders en andere insecten zijn onmisbaar voor de natuur en biodiversiteit. Insecten zoals sluipwespen zijn bijvoorbeeld de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Een goede leefomgeving en biodiversiteit helpt dus mee om overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Ook ontstaat er door minder te maaien meer variatie in flora en fauna.

Bermen horen bij de weg en hebben dus in de eerste plaats een verkeersfunctie. Het zijn uitwijkplaatsen in geval van nood. En voor de veiligheid is het belangrijk dat je er overheen kunt kijken. Daarom maaien we de eerste meterstrook en zichthoeken altijd 2 keer per jaar.

We houden ook rekening met 'verhouting', wat betekent dat kleine takken kunnen uitgroeien tot bomen. Door te maaien kan verhouting worden voorkomen, daarom wordt telkens een ander stuk overgeslagen, zodat de 20% die wordt overgelaten steeds op een andere locatie varieert.

Hagen knippen

Elk jaar knippen we de hagen in onze gemeente. We beginnen daarmee als de hagen hun groeischeut hebben gehad, meestal rond 21 juni. We beginnen vaak in het centrum van Nuenen en werken vanuit daar naar buiten.

Het knippen gebeurt machinaal met een tractortje met een hagenknipper. Waar de machine niet bij kan, knippen we handmatig (elektrisch) bij. Het knipafval laten we zoveel mogelijk in de haag liggen, omdat dit dient als voeding voor de haag. Als dit niet mogelijk is wordt het knipafval opgeruimd. Indien nodig worden de hagen in het najaar opnieuw geknipt, dit gebeurt dan altijd handmatig.