De wet energietoeslag 2023 is aangenomen door de Eerste en Tweede kamer. Dit betekent dat gemeenten kunnen starten met het uitbetalen van de energietoeslag. 

Wanneer kan de gemeente uitbetalen?

De energietoeslag 2023 zal rond 20 december automatisch betaald worden aan huishoudens die voldoen aan de voorwaarden. Als u hiervoor in aanmerking komt, heeft u een brief ontvangen.

Heeft u geen automatische betaling ontvangen? Vraag dan online aan (t/m 31 maart)

U kon t/m 31 maart 2024 de energietoeslag aanvragen.

Voorwaarden energietoeslag 2023

  • U ontvangt €1.300,-. 
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U woont in de gemeente Nuenen.
  • U heeft in de maand voorafgaand aan uw aanvraag een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U woont niet in een instelling of de instelling waar u woont brengt energiekosten bij u in rekening.
  • U heeft geen recht op studiefinanciering.
  • U heeft niet eerder de energietoeslag 2023 (in een andere gemeente) ontvangen.

Inkomensnormen

Uw vermogen (bezittingen/spaargeld) telt niet mee voor de aanvraag.

Netto-inkomen per maand (exclusief vakantietoeslag) mag niet hoger zijn dan:

Alleenstaand€1.386,95
Alleenstaand met AOW€1.547,73
Gehuwd/ Samenwonend€1.981,34
Gehuwd/ Samenwonend met AOW€2.101,70

Regeling voor studenten

Er is in de wet energietoeslag 2023 opgenomen dat jongeren van 18,19 en 20 jaar geen recht hebben op de energietoeslag 2023. 

Het wetsvoorstel kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.