Dagstrand Enode

Welkom op de pagina van Dagstrand Enode.

Dagstrand Enode is een recreatieplas in Nuenen. De gemeente is sinds 2021 beheerder van het dagstrand. In de jaren 2022 en 2023 is gewerkt aan de verdere uitwerking van een toekomstperspectief voor het structurele beheer.

In 2022 is er een vragenlijst onder inwoners geweest en heeft het college besloten een ‘Kleinschalig toegankelijk en hoogwaardig dagstrand met daarbij passende beheersvorm’ te ontwikkelen. In oktober 2023 is besloten dat vanaf 2024 het beheer structureel bij de gemeente blijft. De gemeente zorgt voor een schoon en goed onderhouden dagstrand. Om dagstrand Enode voor iedereen toegankelijk te houden wordt er geen entree gevraagd, er is een openbare fietsenstalling en gratis parkeergelegenheid. Maar dat betekent ook dat er geen faciliteiten zijn zoals een openbaar toilet en er is geen zwemtoezicht.

Toezicht: nee
Drijflijnen: ja
Toegang: gratis
Horeca: naastgelegen commerciële partij
Openbare toiletten: nee

Het zwemwater wordt door het waterschap gecontroleerd in de periode van mei tot en met september. De actuele waterkwaliteit tijdens het zwemseizoen kunt u bekijken op zwemwater.nl

We vragen alle gebruikers om rekening te houden met onderstaande huisregels en wensen iedereen veel zwemplezier!

Huisregels dagstrand Enode

Dagstrand Enode is een recreatieplas in Nuenen. De gemeente is beheerder van de zwemplas. Inwoners en anderen kunnen elke dag gratis gebruik maken van de zwemfaciliteiten. Wel vragen we alle gebruikers om rekening te houden met de huisregels.

 • Het betreden van dagstrand Enode en zwemmen in de plas is op eigen risico. Er zijn geen badmeesters die toezicht houden.
 • Houd rekening met elkaar in en bij het water.
 • Bij de ingang van het Dagstrand Enode staan prullenbakken om rommel weg te gooien. We verwachten dat iedereen 'hun plek' schoon achterlaat en dus het eigen afval in de prullenbakken gooit óf dit thuis doet.
 • Het dagstrand, het woord zegt het al, is overdag toegankelijk. Voor zowel de veiligheid als om overlast te voorkomen is het verboden na zonsondergang op het terrein te zijn. Onze toezichthouders handhaven hier actief op.
 • Vanwege brandgevaar staan we géén barbecues, kampvuren of ander open vuur toe op het dagstrand. 
 • Om overlast voor de omwonenden en andere badgasten te voorkomen is harde muziek niet toegestaan. Ook alcohol- en drugsgebruik is niet toegestaan. 
 • Om in het water veilig plezier te kunnen maken zijn jetski’s, motorboten of andere gemotoriseerde watervoertuigen verboden.
 • Wilt u vissen? Daarvoor kunt u (als u in het bezit bent van de benodigde papieren) naar de naastgelegen visvijver.
 • Ook weer voor de veiligheid: niet duiken.
 • Honden zijn niet toegestaan.
 • Bij acuut gevaar: bel 112.

Ieder jaar verdrinken in Nederland zo’n 100 mensen in open water.
Bekijk de campagne en tips om veilig gebruik te maken van open water via: www.veiliginenuithetwater.nl

Enkele tips om de kans op verdrinking zo klein mogelijk te maken:

 • Zwem alleen waar dat mag én laat thuisblijvers weten waar je gaat zwemmen (www.zwemwater.nl).
 • Houd vooral jonge kinderen constant in de gaten en laat ze niet alleen zwemmen of spelen in het water en zwem zelf ook nooit alleen. Blijf in het water op armlengte afstand van elkaar en je (kleine) kind.
 • Waarschuw je kind voor de mogelijke gevaren, geef duidelijke instructies en maak afspraken. Kan je kind niet zwemmen? Ga dan tot de knieën van je kind in het water en niet verder.
 • Houd rekening met stroming, golven, diep en koud water. Vooral in het voorjaar is het buitenwater nog erg koud.

Evenementen op dagstrand Enode

Dagstrand Enode is een locatie voor (water)recreatie, het is geen evenemententerrein. Op dinsdag 31 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over evenementen op dagstrand Enode. In het document Uitgangspunten evenementen dagstrand Enode staan alle uitgangspunten die gelden (in elk geval) voor een periode van 2023 tot en met 2027.

Enkele uitgangspunten:

 • Er zijn maximaal zes dagen per jaar beschikbaar voor evenementen
 • Evenementen zijn slechts toegestaan buiten het zwemseizoen (oktober t/m april)
 • Evenementen kennen een sport- en/of spelkarakter
 • Evenementen duren maximaal twee aaneengesloten dagen
 • Evenementen kennen een uiterlijke eindtijd van 19.00 uur of zonsondergang
 • De organisator van een evenement dient in elk geval rekening te houden met de Wet natuurbescherming
 • Per evenement wordt een gebruiksovereenkomst inclusief vergoeding voor het gebruik van het terrein opgesteld en vooraf ondertekend door de gemeente en organisator

Op de vastgestelde uitgangspunten geldt één uitzondering. Het American CustomCar Weekend heeft in 2016 een omgevingsvergunning voor het houden van een evenement op dagstrand Enode voor de duur van 10 jaar gekregen. Voor dit evenement geldt nog voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een uitzondering op de uitgangspunten.
Echter, voor 2023, 2024 en 2025 geldt wél het aantal dagen van het evenement (in het verleden vaak drie dagen) in mindering wordt gebracht op het totaal beschikbare dagen voor evenementen op dagstrand Enode.

Het aanvragen van een evenement, passend bij de uitgangspunten op dagstrand Enode, kan via de webpagina Evenement organiseren