De gemeente ontwikkelt plannen in het groene hart van Nuenen: de Kloostertuin. Er is veel interesse om op deze locatie te bouwen en te wonen, maar ook het behoud van groen is belangrijk. Daarom zijn de gewenste ontwikkelingen in grote lijnen vastgelegd in een Masterplan. Voordat er daadwerkelijk woningen kunnen worden gebouwd, moeten er nog belangrijke stappen worden gezet. 

Locatie

De Kloostertuin ligt pal achter Het Klooster in het centrum van Nuenen. In het verleden hebben in deze omgeving verschillende (school)gebouwen gestaan. Het terrein ligt nu braak, is rustig en erg groen. De gemeente heeft de locatie onder andere genoemd in de Omgevingsvisie en het programma Wonen. De gemeenteraad heeft zich eerder uitgesproken om op deze locatie woningen te realiseren. 

Foto van de huidige Kloostertuin met de gymzaal op de achtergrond
De huidige Kloostertuin met op de achtergrond de gymzaal.

Uitgangspunten en Masterplan

Voor de ontwikkeling van zo’n bijzondere locatie gaat de gemeente niet over een nacht ijs. De gemeente en ontwerpers rekenen en tekenen stap voor stap aan een ontwerp. Om de plannen nog beter te laten aansluiten op de wensen van Nuenen en de Nuenenaren raadpleegt de gemeente een klankbordgroep met daarin deelnemers uit de samenleving. In de loop van dat proces met onderzoek, ontwerp en participatie heeft de gemeenteraad eind 2023 de uitgangspunten vastgesteld. Het is nu in grote lijnen duidelijk wat de aantallen en type woningen worden, waar welke bouwhoogte acceptabel is, welke parkeervoorzieningen er komen, waar we ruimte voor groen behouden en wat de duurzaamheidsambitie is. 

De uitgangspunten worden concreter vastgelegd in een Masterplan(externe link). Dit is nog geen bouwplan, maar het maakt wel een besluit mogelijk aan welke kaders de uiteindelijke bouwers moeten voldoen. De gemeente bouwt de woningen immers niet zelf, daar wordt later de meest geschikte marktpartij voor gezocht. 

Planning

De gemeenteraad buigt zich op 19 juni 2024 (oordeelsvormend) over het Masterplan. De vaststelling van het Masterplan staat vervolgens gepland op 4 juli 2024.

Daarna volgt een planologische procedure (voorheen bestemmingsplan) en een tenderprocedure (aanbesteding voor selectie marktpartij). Hier is minimaal 1,5 jaar voor nodig. De bouw zal op zijn vroegst in 2026 kunnen starten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de besluitvorming over het Masterplan Kloostertuin? Volg de besluitvorming via de LON of live in de raadszaal. 

Wilt u meer informatie over de Kloostertuin in algemene zin? Medio juni 2024 vindt een inloopbijeenkomst plaats voor alle geïnteresseerden en belanghebbenden. De exacte locatie en datum volgen.

Andere vragen over het project? Mail uw vraag naar ons via kloostertuin@nuenen.nl.