Update juli 2024: Masterplan Kloostertuin vastgesteld 

Op donderdag 4 juli 2024 is het Masterplan Kloostertuin als hamerstuk vastgesteld door de gemeenteraad. Dit Masterplan bevat een referentie-ontwerp: een suggestie hoe een bouwplan eruit kan komen te zien (dus niet hoe het moet worden). Verder bevat het plan de ‘spelregels’ die nodig zijn om het ontwerp voor de Kloostertuin verder uit te werken. Denk dan aan het bouwprogramma, de openbare ruimte, de ontwikkelvelden, verkeer & parkeren en duurzaamheid & energie.

Ontwikkeling Kloostertuin

De gemeente ontwikkelt plannen in het groene hart van Nuenen: de Kloostertuin. Er is veel interesse om op deze locatie te bouwen en te wonen, maar ook het behoud van groen is belangrijk. Daarom zijn de gewenste ontwikkelingen in grote lijnen vastgelegd in een Masterplan. Voordat er daadwerkelijk woningen kunnen worden gebouwd, moeten er nog belangrijke stappen worden gezet. 

Locatie

De Kloostertuin ligt pal achter Het Klooster in het centrum van Nuenen. In het verleden hebben in deze omgeving verschillende (school)gebouwen gestaan. Het terrein ligt nu braak, is rustig en erg groen. De gemeente heeft de locatie onder andere genoemd in de Omgevingsvisie en het programma Wonen. De gemeenteraad heeft zich eerder uitgesproken om op deze locatie woningen te realiseren. 

Foto van de huidige Kloostertuin met de gymzaal op de achtergrond
De huidige Kloostertuin met op de achtergrond de gymzaal.

Uitgangspunten en Masterplan

Voor de ontwikkeling van zo’n bijzondere locatie gaat de gemeente niet over een nacht ijs. De gemeente en ontwerpers rekenen en tekenen stap voor stap aan een ontwerp. Om de plannen nog beter te laten aansluiten op de wensen van Nuenen en de Nuenenaren raadpleegt de gemeente een klankbordgroep met daarin deelnemers uit de samenleving. In de loop van dat proces met onderzoek, ontwerp en participatie heeft de gemeenteraad eind 2023 de uitgangspunten vastgesteld. Het is nu in grote lijnen duidelijk wat de aantallen en type woningen worden, waar welke bouwhoogte acceptabel is, welke parkeervoorzieningen er komen, waar we ruimte voor groen behouden en wat de duurzaamheidsambitie is. 

De uitgangspunten zijn concreter vastgelegd in een Masterplan. Dit is nog geen bouwplan, maar het maakt wel een besluit mogelijk aan welke kaders de uiteindelijke bouwers moeten voldoen. De gemeente bouwt de woningen immers niet zelf, daar wordt later de meest geschikte marktpartij voor gezocht. 

Planning

 1. Afgerond: Masterplan Kloostertuin vastgesteld door gemeenteraad -

  Op donderdag 4 juli 2024 is het Masterplan Kloostertuin vastgesteld door de gemeenteraad. 

 2. Nog te doen: Aanbesteding ontwikkelaar - oktober 2024 t/m eind 2025

  We gaan op zoek naar een ontwikkelaar die het plan verder gaat uitwerken.

 3. Nog te doen: Ruimtelijke procedure - oktober 2024 t/m maart 2025

  We volgen een ruimtelijke procedure volgens de Omgevingswet.

 4. Nog te doen: Uitwerken plannen en bouwvergunning - 2026

  De plannen worden nader uitgewerkt en de bouwvergunning wordt aangevraagd.

 5. Nog te doen: Start bouw woningen en aanleg park - vanaf begin 2027

  We verwachten in 2027 te kunnen starten met de bouw van de circa 115 woningen en de aanleg van het park.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Mail uw vraag naar ons via kloostertuin@nuenen.nl.