Hier vindt u alle informatie over de opvang van en hulp aan de Oekraïense vluchtelingen die in Nuenen verblijven. Deze pagina wordt continu aangevuld met nieuwe beschikbare informatie.

Update 27 februari

Het aanmeldcentrum aan de Castiliëlaan in Eindhoven is helaas tijdelijk gesloten. Dit betekent dat er geen nieuwe vluchtelingen kunnen worden toegelaten. De reden van de sluiting is dat er momenteel te weinig gemeentelijke opvangplekken beschikbaar zijn in de regio Zuidoost-Brabant.

De tijdelijke sluiting duurt tot nieuwe opvanglocaties in de regio beschikbaar zijn. Het advies aan vluchtelingen is om zelf voor huisvesting te zorgen of naar een ander land te gaan.

Er geldt een uitzondering voor personen die woonachtig zijn op een adres in Noord-Brabant en die niet in een gemeentelijke opvang verblijven. Als zij niet meer bij hun huidige gastgezin of in hun woning (die ze zelf huren) kunnen verblijven, dan worden zij toegelaten tot het aanmeldcentrum in Eindhoven. Daar wordt met hen gekeken naar mogelijkheden voor verhuizing. In de tussentijd kunnen zij in het centrum verblijven.

Nieuwsbrieven opvang Oekraïense vluchtelingen 2023


Wij brengen maandelijks een digitale nieuwsbrief uit in het Nederlands, Oekraïens en Russisch.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. 

Ontvangt u de nieuwsbrief al en wilt u zich hiervoor afmelden? Stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘afmelding nieuwsbrief’

Nieuwsbrief 27 - Інформаційний бюлетень 27 - Информационный бюллетень 27

Nieuwsbrief opvang Oekraïense vluchtelingen 27 NL

Vakantieprogramma

In de vakantieperiode is er door de LEV-groep van de gemeente en de kerkgenootschappen Heilig Kruis Nuenen en PGN een vakantieprogramma georganiseerd voor alle kinderen van vluchtelingen in Nuenen.
Ze konden twee dagen per week meedoen met verschillende activiteiten, zoals sporten, een bezoek aan de speeltuin De Kievit, of knutselen bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. Zo zijn ze bijvoorbeeld naar RKSV Nuenen gegaan voor een ochtend Sport en Spel. Bijna elke week brachten de kinderen een middag door in Speeltuin de Kievit, waar ze veel plezier hadden, met dank aan de leiding van de Kievit en vele vrijwilligers.
Een bijzondere ervaring was een bezoek aan Dierenrijk, waar de kinderen vroeg in de ochtend met de olifanten konden ontbijten. Daarnaast deden kinderen mee aan de vakantieweek Nuenen, waar ze een hele week speelden en gesport hebben op sportpark De Lissevoort. Dit programma was bedoeld om de ouders van de kinderen enigszins te ontlasten, zodat ze niet steeds vrij hoefden te vragen op hun werk. De vakantieperiode werd feestelijk afgesloten met een barbecue in Vrouwkesakker, waarbij wethouders Niels Wouters en Sandor Löwik hebben meegeholpen met het barbecueën. Onze oprechte dank gaat uit naar de betrokken organisaties en alle vrijwilligers.
Verder is er in de vakantieperiode de basis voor een moestuin aangelegd. Dat was een vurige wens van de bewoners. Nu kunnen ze beginnen met het kweken van hun favoriete groenten en kruiden.

Veranderingen in de gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker


Aan het einde van de zomervakantie is de tijd van ontspanning en avontuur voorbij, en keren we weer terug naar het dagelijkse leven.
Het groeiende aantal Oekraïense vluchtelingen heeft geleid tot een tekort aan onderdak in het hele land. In onze gemeentelijke opvanglocatie proberen we om deze uitdaging het hoofd te bieden. We hebben nog meer slaapplaatsen ingericht om zoveel mogelijk Oekraïners onderdak te geven.
In sommige gevallen is bewoners gevraagd om van kamer te wisselen andere gezinnen/bewoners zijn samengevoegd om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Er zijn dus nieuwe Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocatie bijgekomen.
Contact bij overlast Nu het weer nog aangenaam is, is het heerlijk om buiten te zijn. We willen jullie erop wijzen dat het kan voorkomen dat de bewoners van de Vrouwkensakker soms niet in de gaten hebben hoe door omwonenden geluidsoverlast kan worden ervaren. Als er (geluids)overlast wordt ervaren, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de servicemedewerker die 24 uur per dag aanwezig is. Telefoonnummer servicemedewerker: 06 36 35 50 27.


Frequentie nieuwsbrief

Ten slotte willen we jullie herinneren dat we de frequentie van deze nieuwsbrief hebben aangepast. Voortaan zullen we alleen een nieuwsbericht sturen als er belangrijke mededelingen zijn. Op deze manier blijven jullie op de hoogte zonder overbodige informatie te ontvangen.

Прийом українців у Нюенені - Інформаційний бюлетень 27 UA

Програма на канікулах


Під час канікул група ради LEV, конфесії Heilig Kruis Nuenen та PGN організували програму відпочинку для всіх дітей біженців у Нюенені.

Два дні на тиждень вони брали участь у різних заходах: заняття спортом, відвідування дитячого майданчика De Kievit або заняття рукоділлям у Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. Наприклад, вони ходили до RKSV Nuenen на ранковий урок спорту та ігор. Майже щотижня діти проводили день на ігровому майданчику De Kievit, де їм було дуже весело завдяки керівництву De Kievit та численним волонтерам.

Особливо запам'яталося відвідування Диренрейка, де діти рано-вранці змогли поснідати зі слонами. Також діти взяли участь у святковому тижні Нюенена, де цілий тиждень грали та займалися спортом у спортивному парку Де Ліссевоорт. Метою цієї програми було деяке полегшення життя батьків, щоб їм не доводилося постійно просити відгули на роботі. Свято завершилося святковим барбекю у Вроукесаккері, у приготуванні якого допомагали радники Нільс Воутерс та Шандор Льовик. Ми щиро дякуємо учасникам організації та всім волонтерам.

Також на канікулах було закладено базу для городу. Це було гаряче бажання мешканців. Тепер вони почнуть вирощувати свої улюблені овочі та зелень.

Зміни у муніципальному притулку у Вроукенсаккері

Закінчуються літні канікули, а з ними час відпочинку та пригод, і ми повертаємось до повсякденного життя.

Зростання числа українських біженців призвело до нестачі житла по всій країні. У нашому муніципальному притулку ми намагаємось вирішити цю проблему. Ми обладнали ще більше спальних місць, щоб розмістити якнайбільше українців.

У деяких випадках мешканців просили помінятися кімнатами, інші сім'ї/жителі групувалися разом, щоб якнайкраще використовувати наявний простір. Тож муніципальний притулок поповнився новими українськими біженцями.

Звертайтеся в разі наявності проблем


Поки погода ще хороша, приємно перебувати на вулиці. Ми хотіли б звернути вашу увагу на те, що іноді жителі Вроукенсаккера можуть не усвідомлювати, який дискомфорт від шуму можуть зазнавати мешканці прилеглих районів. Якщо ви відчуваєте незручності (шум), будь ласка, зв'яжіться безпосередньо зі співробітником цілодобової служби. Телефон працівника служби: 06 36 35 50 27.

Частота випуску інформаційного бюлетеня

Зрештою, ми хотіли б нагадати вам, що змінили частоту випуску цього інформаційного бюлетеня. Із цього моменту ми надсилатимемо новини лише в тому випадку, якщо будуть важливі оголошення. Таким чином, ви залишатиметеся в курсі, не отримуючи непотрібної інформації.

Прием украинцев в Нюэнене - Информационный бюллетень 27 RU

Праздничная программа

Во время каникул группа совета LEV, конфессии Heilig Kruis Nuenen и PGN организовали программу отдыха для всех детей беженцев в Нюэнене.

Два дня в неделю они могли участвовать в различных мероприятиях: занятия спортом, посещение детской площадки De Kievit или занятия рукоделием в Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. Например, они ходили в RKSV Nuenen на утренний урок спорта и игр. Почти каждую неделю дети проводили день на игровой площадке De Kievit, где им было очень весело благодаря руководству De Kievit и многочисленным волонтерам.

Особенно запомнилось посещение Диренрейка, где дети рано утром смогли позавтракать со слонами. Также дети приняли участие в праздничной неделе Нюэнена, где целую неделю играли и занимались спортом в спортивном парке Де Лиссевоорт. Целью этой программы было некоторое облегчение жизни родителей, чтобы им не приходилось постоянно просить отгулы на работе. Праздник завершился праздничным барбекю во Вроукесаккере, в приготовлении которого помогали советники Нильс Воутерс и Шандор Левик. Мы искренне благодарим участвующие организации и всех волонтеров.

Также на каникулах была заложена база для огорода. Это было горячее желание жителей. Теперь они начнут выращивать свои любимые овощи и зелень.

Изменения в муниципальном приюте во Вроукенсаккере

Заканчиваются летние каникулы, а с ними время отдыха и приключений, и мы возвращаемся к повседневной жизни.

Растущее число украинских беженцев привело к нехватке жилья по всей стране. В нашем муниципальном приюте мы пытаемся решить эту проблему. Мы оборудовали еще больше спальных мест, чтобы разместить как можно больше украинцев...

В некоторых случаях жильцов просили поменяться комнатами, другие семьи/жители группировались вместе, чтобы наилучшим образом использовать имеющееся пространство. Так что муниципальный приют пополнился новыми украинскими беженцами.

Обращайтесь в случае неудобств

Пока погода еще хорошая, приятно находиться на улице. Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что иногда жители Вроукенсаккера могут не осознавать, какой дискомфорт от шума могут испытывать жители близлежащих районов. Если вы испытываете неудобства (шум), пожалуйста, свяжитесь напрямую с сотрудником круглосуточной службы. Телефон сотрудника службы: 06 36 35 50 27.

Частота выпуска информационного бюллетня

Наконец, хотели бы напомнить вам, что мы изменили частоту выпуска этого информационного бюллетеня. С этого момента мы будем отправлять новости только в том случае, если будут важные объявления. Таким образом, вы будете оставаться в курсе, не получая ненужной информации.

Nieuwsbrief 26 - Інформаційний бюлетень 26 - Информационный бюллетень 26 

Nieuwsbrief opvang Oekraïense vluchtelingen 26 NL

Uitbreiding gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld heeft het oude gedeelte van het schoolgebouw een nieuwe bestemming gekregen: de klaslokalen zijn allemaal in gebruik genomen als woonruimte. De nieuwe Oekraïense bewoners zijn warm verwelkomd en hebben zich inmiddels gevestigd. Ze hebben hun draai gevonden en nemen actief deel aan het dagelijks leven. Het is geweldig om te zien hoe onze gemeenschap groeit en diverser wordt.

Feestmiddag op de Vrouwkensakker

Op zondagmiddag 25 juni heeft het kinderkoor van Nuenen twee fantastische optredens gegeven voor en met de Oekraïense kinderen en hun ouders. Het was een prachtig evenement waarbij ook Nederlandse spelletjes zoals kegelen, spijkerpoepen en sjoelen werden gespeeld. Buiten stond er zelfs een springkussen waarop de kinderen zich helemaal konden uitleven. En niet te vergeten, de Oekraïense ouders hadden weer heerlijke lekkernijen klaargemaakt. Het was een geweldige dag vol plezier en culturele uitwisseling!

Contact bij overlast

Nu de dagen langer zijn en het weer warmer wordt, is het heerlijk om buiten te zijn. We willen jullie erop wijzen dat het kan voorkomen dat de bewoners van de Vrouwkensakker soms niet in de gaten hebben hoe omwonenden  geluidsoverlast ervaren. Als er (geluids)overlast wordt ervaren, kunnen jullie rechtstreeks contact opnemen met de servicemedewerker die ter plekke aanwezig is. Er is 24/7 een servicemedewerker beschikbaar.
Telefoonnummer servicemedewerker: 06 36 35 50 27.

Afval

Misschien hebben sommigen van jullie gemerkt dat er veel afvalcontainers en afvalzakken op het terrein van de Vrouwkensakker staan. Vanwege het feit dat het (PMD) afval niet op de juiste manier kan worden afgesloten en opgeborgen, is besloten om over te schakelen naar bedrijfsafval. Dit besluit is genomen om ongedierte te voorkomen en om hygiënische redenen. Als gevolg hiervan zullen alle afvalcontainers worden verwijderd en vervangen door bedrijfscontainers.

Frequentie nieuwsbrief

Ten slotte willen we jullie informeren dat we de frequentie van deze nieuwsbrief hebben aangepast. Voortaan zullen we alleen een nieuwsbericht sturen als er belangrijke mededelingen zijn. Dit betekent dat jullie de ene keer misschien maandelijks een nieuwsbrief ontvangen, en de andere keer eens per twee maanden. Op deze manier blijven jullie op de hoogte zonder overbodige informatie te ontvangen.

We wensen jullie een geweldige zomer vol mooie momenten!

Прийом українців у Нюенені - Інформаційний бюлетень 26 UA

Розширення муніципального прийомного пункту у Vrouwkensakker

Як повідомлялося в попередньому листі, стару частину будівлі школи було перепрофільовано: тепер всі класи відведено під житлові приміщення. Нові українські жителі освоїлися, на них чекав теплий прийом. Вони зайняли свою нішу та беруть активну участь у повсякденному житті. Приємно бачити, що наша спільнота зростає та стає різноманітнішою.

Святкування у Vrouwkensakker

25 червня в неділю дитячий хор Нюенена влаштував два неймовірні виступи для українських дітей та їхніх батьків. Це була чудова подія, яка також включала такі голландські розваги, як боулінг з дев’ятьма кеглями, spijkerpoepen (витягування цвяхів) і настільний шаффлборд. Надворі було встановлено навіть надувний замок, де діти мали можливість весело провести час. У свою чергу українські батьки знову приготували смачні частування. Це був чудовий день, сповнений веселощів та міжкультурної взаємодії!

Контакти на випадок виникнення незручностей

Зараз, коли дні стають довшими, а погода - теплішою, так приємно бути на вулиці! Ми хотіли б зазначити, що деколи жителі Vrouwkensakker не підозрюють про незручності, яких може завдавати місцевим жителям шум. У разі виникнення незручностей (спричинених галасом або іншим шумом), ви можете зв’язатися безпосередньо з працівником служби підтримки, який перебуває на території. Працівник доступний 24/7.

Телефон працівника служби: 06 36 35 50 27.

Відходи

Дехто з вас, імовірно, помітив, що на майданчику Vrouwkensakker чимало контейнерів та мішків для сміття. У зв’язку з тим, що відходи (PMD) не підлягають належній герметизації та зберіганню, було вирішено перейти на «формат» промислових відходів. Це рішення було прийняте задля того, щоб уникнути розмноження шкідників, а також із міркувань гігієни. У результаті всі контейнери для відходів будуть вилучені та замінені промисловими контейнерами.

Частота надсилання інформаційної розсилки

Ми хотіли б повідомити вам, що періодичність цієї розсилки буде змінено. Відтепер ми надсилатимемо інформаційний бюлетень лише тоді, коли потрібно буде зробити важливі оголошення. Це означає, інформаційний бюлетень може надходити раз на місяць або раз на два місяці. Таким чином, ви будете в курсі подій, не отримуючи зайвої інформації.


Бажаємо вам чудового літа, сповненого прекрасними моментами!

Прием украинцев в Нюэнене - Информационный бюллетень 26 RU

Расширение муниципального приемного пунктай в Vrouwkensakker

Как сообщалось в предыдущем письме, старая часть здания школы была перепрофилирована: теперь все классы отведены под жилые помещения. Новые украинские жители освоились, их ожидал теплый прием. Они заняли свою нишу и активно участвуют в повседневной жизни. Приятно видеть, что наше сообщество растет и становится все более разнообразным.

Праздник в Vrouwkensakker

25 июня в воскресенье детский хор Нюэнена устроил два невероятных выступления для украинских детей и их родителей. Это было замечательное событие, включавшее такие голландские развлечения, как боулинг с девятью кеглями, spijkerpoepen (вытягивание гвоздей) и настольный шаффлборд. Cнаружи был установлен даже надувной замок, где дети могли весело провести время. В свою очередь украинские родители снова приготовили вкусные угощения. Это был прекрасный день, полный веселья и культурного взаимодействия!

Контакты на случай возникновения неудобств

Сейчас, когда дни становятся длиннее, а погода – теплее, так приятно быть на улице! Мы хотели бы отметить, что иногда жители Vrouwkensakker не подозревают о неудобствах, которые шум может доставлять местным жителям. В случае возникновения неудобств (обусловленных шумом) вы можете связаться непосредственно с сотрудником службы поддержки, который находится на территории. Сотрудник доступен 24/7.

Телефон сотрудника службы: 0636355027.

Отходы

Вероятно, вы заметили, что на площадке Vrouwkensakker немало контейнеров и мусорных мешков. В связи с тем, что отходы (PMD) не подлежат надлежащей герметизации и хранению, решено было перейти на «формат» промышленных отходов. Это решение было принято во избежание размножения вредителей, а также из соображений гигиены. В результате, все контейнеры для отходов будут изъяты и заменены промышленными контейнерами.

Периодичность информационной рассылки

Мы хотели бы сообщить вам, что периодичность этой рассылки будет изменена. Теперь мы будем делать информационную рассылку только тогда, когда нужно будет сделать важные объявления. Это означает, что информационный бюллетень может приходить на почту раз в месяц или же раз в два месяца. Таким образом, вы будете в курсе событий, не получая лишней информации.

Желаем вам чудесного лета, полного прекрасных моментов!

Nieuwsbrief opvang Oekraïense vluchtelingen 25 NL

Uitbreiding gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker

De klaslokalen in het oude gedeelte van het schoolgebouw zijn gereed gemaakt voor extra opvang. Vorige week hebben vrijwilligers samen met medewerkers van de gemeente het meubilair voor de woonruimtes in elkaar gezet. Op donderdag 25 mei heeft de locatiemanager de eerste bewoners welkom geheten. De bewoners die in het nieuwe deel (gaan) wonen bestaan uit familieleden van Oekraïense vluchtelingen die al in de opvanglocatie wonen, vluchtelingen afkomstig van particulieren opvangplaatsen, maar ook recent gevluchte Oekraïners. De meeste kamers worden op dit moment al bewoond. De groep bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen. Er zijn ook een paar nieuwe huisdieren verwelkomd. Dat maakt dat er op dit moment in totaal bijna 100 Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocatie verblijven..

Als welkomstgebaar is elke kamer voorzien van een gevulde koelkast, met dank aan supermarkt Jumbo. De haakclub uit Nuenen heeft voor iedere kamer een mooi dekentje gemaakt.

Voor de nieuwkomers, die recent afkomstig zijn uit de Oekraïne geldt dat zij de komende dagen worden ingeschreven bij de gemeente en het eerste leefgeld zullen ontvangen. Voor de kinderen geldt dat ze worden ingeschreven op scholen. We hopen dat de Oekraïners mede daardoor snel hun draai vinden en zich thuis zullen voelen in Nuenen.

Koningin Máxima op bezoek bij Van Gogh Village museum

Het is je vast niet ontgaan dat koningin Máxima dinsdagmiddag 16 mei het vernieuwde Van Gogh Village Museum in Nuenen officieel heeft geopend. Nieuw in het museum is Vincents Lichtlab gericht op jonge bezoekers. Met technologie, kunst en creativiteit kunnen zij zelf de effecten van kleur en licht ontdekken. De 15 jarige Iryna Zahirna (één van de kinderen in de opvanglocatie) had hetprivilege om in het Lichtlab een experiment te laten zien aan koningin Máxima. In het Engels legde Iryna de koningin uit hoe verschillende kleuren en licht het menselijke brein bereiken,wat het effect daarvan is en hoe onze hersenen daarop reageren. Iryna zegt dat het een “Once in a lifetime opportunity ” voor haar was. Ze vond het erg spannend maar wel heel leuk om te doen.

Wensen

Heel veel dank voor alle reacties op onze oproepen voor donatie van spullen. Voor de nieuwe bewoners zijn wij weer op zoek naar fietsen. Zowel fietsen voor volwassenen als voor kinderen zijn zeer welkom. Bij de opvanglocatie is er ook nog steeds behoefte aan tuinmeubilair zodat de bewoners comfortabel buiten kunnen zitten. Heb je fietsen en/of tuinmeubilair dat je zou willen doneren, stuur dan een mailtje met een foto naar oekrainers@nuenen.nl.
 

Прийом українців у Нюенені - Інформаційний бюлетень 25 UA

Розширення муніципального пункту прийому у Фроукенсаккері (Vrouwkensakker)

Для додаткового розміщення вже підготовлено класні кімнати у старій частині будівлі школи. Минулого тижня волонтери разом із працівниками муніципалітету зібрали меблі для житлової зони. У четвер, 25 травня, менеджер локації прийняв перших мешканців. Мешканці, які (будуть) жити в розширеній частині, складаються з родичів українських біженців, які вже проживають у пункті прийому, біженців із приватного притулку, а також українців, які нещодавно втекли. 15 з 17 кімнат наразі вже зайняті. До групи входять діти, молодь та дорослі. Також з’явилося кілька нових домашніх тварин. Загалом у муніципальному притулку зараз перебувають хх українських біженців. Невдовзі дві порожні кімнати також заповняться новими мешканцями.

Як вітальний жест, кожен номер був забезпечений укомплектованим холодильником. Директор супермаркету «Джамбо» допоміг з пакетами продуктів. Клуб в’язання гачком з Нуенена виготовив чудові ковдри для кожної кімнати.

Найближчими днями новоселів зареєструють у муніципалітеті та видадуть першу грошову допомогу на проживання. Діти будуть зараховані до шкіл. Вони потраплять у середовище, яке вже є більш структурованим, ніж коли прибули перші групи. Сподіваємось, частково завдяки цьому, вони швидко стануть на ноги та почуватимуться в Нуенені як вдома.

Королева Максима відвідала музей «Село Ван Гога»

Напевно, для вас не буде несподіванкою, що королева Максима офіційно відкрила оновлений музей «Село Ван Гога» у вівторок, 16 травня, в Нюенені. Новинкою в музеї є Лабораторія світла Вінсента, орієнтована на юних відвідувачів. За допомогою технологій, мистецтва та творчості вони можуть відкрити для себе ефекти кольору та світла. 15-річна Ірина Загірна (одна з дітей притулку) мала честь показати нашій королеві Максимі експеримент у Лабораторії світла. Ірина пояснила королеві англійською мовою, як різні кольори та світло потрапляють у людський мозок, який ефект це має та як наш мозок на це реагує. Ірина сказала, що для неї це була «можливість, яка випадає раз у житті». Вона знайшла це дуже захоплюючим і цікавим.

Побажання

Велике спасибі за реагування на наші запити. Шукаємо велосипеди для новоселів. Вітаються велосипеди як для дорослих, так і для дітей. У притулку ще є потреба в садових меблях, щоб мешканцям було комфортно сидіти надворі. Якщо у вас є велосипеди та/або садові меблі, які ви хотіли б пожертвувати, надішліть електронний лист із фотографією на oekrainers@nuenen.nl .

Прием украинцев в Нюэнене - Информационный бюллетень 25 RU

Расширение муниципальной приемного пункта в Фроукенсаккере (Vrouwkensakker)

Классные комнаты в старой части здания школы подготовлены для дополнительного размещения. На прошлой неделе волонтеры вместе с сотрудниками местного муниципалитета собрали мебель для жилого помещения. В четверг, 25 мая, менеджер локации принял первых жильцов. В расширенной части будут жить родственники украинских беженцев, уже проживающих в приемном пункте, беженцы из частного приюта, а также недавно прибывшие украинские беженцы. В настоящее время 15 из 17 комнат уже заняты. Среди вновь прибывших дети, молодежь и взрослые. Есть и несколько домашних питомцев. Таким образом, сейчас в муниципальном приюте находится хх человек из числа украинских беженцев. Вскоре и две пустующие комнаты заполнятся новыми жильцами.

В качестве приветственного жеста в каждой комнате установили холодильник. Директор супермаркета Джамбо помог с пакетами продуктов. Клуб вязания крючком в Нюэнене связал для каждой комнаты красивые покрывала.

В ближайшие дни новоприбывшие будут зарегистрированы в муниципалитете и получат свое первое пособие на проживание. Дети будут зачислены в школы. Они попадут в среду общения более подготовленную и структурированную, чем та, в которую прибыли первые группы. Надеемся, что отчасти благодаря этому, они быстро освоятся и почувствуют себя в Нюэнене как дома.

Королева Максима посетила музей «Деревня Ван Гога»

Вероятно, для вас не станет сюрпризом, что королева Максима официально открыла обновленный музей «Деревня Ван Гога» в Нюэнене во второй половине дня во вторник, 16 мая. Новинкой в музее является Лаборатория света Винсента, предназначенная для юных посетителей. С помощью технологий, искусства и творчества они смогут изучить эффекты света и цвета. 15-летней Ирине Загирной (одной из воспитанниц приюта) выпала честь показать нашей королеве Максиме эксперимент в Лаборатории света. Ирина объяснила королеве на английском языке, как различные цвета и свет попадают в мозг человека, какой эффект они оказывают и как наш мозг реагирует на них. Ирина сказала, что для нее это была «возможность, которая выпадает раз в жизни». Ей это очень интересно и увлекательно.

Пожелания

Большое спасибо всем, кто откликнулся на наши просьбы. Сейчас мы ищем велосипеды для новых жителей. Приветствуются велосипеды как для взрослых, так и для детей. В приюте все еще есть потребность в садовой мебели, чтобы жильцы могли удобно отдохнуть на свежем воздухе. Если у вас есть велосипеды и/или садовая мебель, которые вы хотели бы подарить, отправьте электронное письмо с фотографией на адрес oekrainers@nuenen.nl.
 

Nieuwsbrief opvang Oekraïense vluchtelingen 24 NL

Opvang Oekraïners Nuenen - Nieuwsbrief 24

Stuur deze nieuwsbrief gerust door!

Wil je deze nieuwsbrief elke maand in je mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. Je kunt de nieuwsbrieven ook lezen op onze website. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden. Stuur dan een mailtje met ‘Afmelden nieuwsbrief’ in de onderwerpregel.


Uitbreiding gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker

In verband met de uitbreiding van de gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker zijn we momenteel bezig met de verbouwing. De klaslokalen in het oude gedeelte van het schoolgebouw worden gereed gemaakt voor extra opvang. We willen de Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk een warm en veilig onderkomen bieden.
We verwachten eind mei klaar te zijn met de verbouwing.

Hulp gevraagd bij de inrichting van de opvanglocatie

Als we klaar zijn met de verbouwing van het oude gedeelte van het schoolgebouw gaan we beginnen met het in elkaar zetten van meubilair voor de woonruimtes. We hebben twee klusdagen ingepland (23 en 24 mei) om het meubilair in elkaar te zetten. We doen daarom een oproep voor vrijwilligers die samen met medewerkers van de gemeente het meubilair in elkaar willen zetten. Kan je één of beide dagen komen helpen? Meld je dan aan! Ervaring met het in elkaar zetten van IKEA-meubels is welkom maar niet noodzakelijk. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Op de locatie hebben wij geen gereedschap. Als je gereedschap hebt, zoals een accu-schroefmachine (met IKEA-inbusbitje), een stanleymes of handgereedschap zoals een hamer en schroevendraaiers, breng dat dan alsjeblieft mee.

Datum: 23 en 24 mei
Locatie: Vrouwkensakker 17, 5673 PE Nuenen
Ochtendshift: van 8:30 uur tot 12:30 uur
Middagshift: van 13:00 uur tot 17:00 uur
Avondshift: van 17:30 uur tot 21:30 uur


Meld je aan voor de klusdagen

Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij Mirjam de Groot (locatiemanager) via mirjam.degroot@levgroep.nl. Vermeld in je mail je naam, telefoonnummer en op welke dag(en) en tijden je kunt.

Tuinmeubels gevraagd

Bij de opvanglocatie is behoefte aan tuinmeubilair zodat de nieuwe bewoners fijn buiten kunnen zitten. Heb je tuinmeubilair dat je zou willen
doneren aan de opvanglocatie, stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Graag met een foto, zodat we goed kunnen inschatten of het bruikbaar is voor de
locatie. We maken dan graag een afspraak met je om het af te leveren of op te halen. Het is niet de bedoeling dat spullen ongevraagd naar de opvanglocatie worden gebracht.

Adreswijziging crisisopvang Eindhoven

Eind maart is de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het oude gebouw van de Rabobank aan de Kronehoefstraat in Eindhoven gestopt. De noodopvang is verhuist naar het audiologisch centrum van Kentalis aan de Castiliëlaan 8-21.

Dagstrand Enode

In mei start het nieuwe zwemseizoen op dagstrand Enode.
Let op: er is geen toezicht en er zijn geen voorzieningen/toiletten. Vergelijkbaar dus met de situatie in 2022.

Ieder jaar verdrinken in Nederland zo’n 100 mensen in open water.
Bekijk de campagne en tips om veilig gebruik te maken van open water.

Enkele tips om de kans op verdrinking zo klein mogelijk te maken:

➢ Zwem alleen waar dat mag én laat thuisblijvers weten waar je gaat zwemmen (www.zwemwater.nl).
➢ Houd vooral jonge kinderen constant in de gaten en laat ze niet alleen zwemmen of spelen in het water en zwem zelf ook nooit alleen. Blijf in het water op armlengte afstand van elkaar en je (kleine) kind.
➢ Waarschuw je kind voor de mogelijke gevaren, geef duidelijke instructies en maak afspraken. Kan je kind niet zwemmen? Ga dan tot de knieën van je kind in het water en niet verder.
➢ Houd rekening met stroming, golven, diep en koud water. Vooral in het voorjaar is het buitenwater nog erg koud.
Houd je ook voor ieders veiligheid aan onze huisregels vermeld op de borden op dagstrand Enode en let op elkaar!
Voor alle actuele informatie en nieuws over dagstrand Enode verwijzen we je graag naar onze website www.nuenen.nl/enode.
We wensen iedereen een fijn en veilig zwemseizoen!

Прийом українців у Нюенені - Інформаційний бюлетень 24 UA

Будь ласка, перешліть цей лист

Чи хотіли б ви отримувати ці інформаційні бюлетені на свою поштову скриньку? Якщо так, тоді надішліть електронний лист на адресу oekrainers@nuenen.nl. У темі листа вкажіть «підписка на інформаційний бюлетень». Ви також можете читати інформаційні бюлетені на нашому веб-сайті: www.nuenen.nl/oekrainers. Якщо ви не захочите більше отримувати інформаційний бюлетень, то зможете скасувати підписку. Просто надішліть тоді електронний лист із темою «Відмовитися від інформаційного бюлетеня».

Розширення муніципального притулку на Vrouwkensakker

У зв’язку з розширенням муніципального притулку на Vrouwkensakker ми зараз перебуваємо в процесі реконструкції. Класні кімнати в старій частині шкільної будівлі готуються під додатковий притулок. Ми хочемо якомога швидше запропонувати українським біженцям теплий і безпечний притулок.
Плануємо завершити ремонт до кінця травня.

Прохання про допомогу в облаштуванні притулку

Після того, як ми закінчимо реконструкцію старої частини шкільного будинку, ми почнемо збирати меблі для житлових приміщень. Ми запланували два робочих дні (23 та 24 травня) для збирання меблів. Тому закликаємо волонтерів допомогти разом із працівниками муніципалітету зібрати меблі. Чи можете ви прийти і допомогти в один або обидва дні? Якщо так, то, будь ласка, зареєструйтеся! Досвід збирання меблів IKEA вітається, але не є обов’язковим. Їжа та напої надаються.


У нас на місці немає інструментів. Якщо у вас є такі інструменти, як акумуляторна викрутка (з торцевою насадкою IKEA), різак для ящиків або ручні інструменти, такі як молоток і викрутки, візьміть їх із собою.

Дата: 23 та 24 травня
Розташування: Vrouwkensakker 17, 5673 PE Nuenen
Ранкова зміна: з 8:30 до 12:30
Денна зміна: з 13:00 до 17:00
Вечірня зміна: з 17:30 до 21:30


Запишіться на дні роботи
Бажаєте нам допомогти? Тоді зареєструйтесь, будь ласка, у Мір’ям де Гроот (менеджер локації) за адресою mirjam.degroot@levgroep.nl. Вкажіть у своєму листі день (дні) та час, коли ви можете прийти.

Потрібні садові меблі

Притулку потрібні садові меблі, щоб нові мешканці могли відпочивати на свіжому повітрі. Якщо у вас є садові меблі, які ви хотіли б подарувати притулку, будь ласка, надішліть листа на електронну адресу oekrainers@nuenen.nl. Будь ласка, додайте фото, щоб ми могли правильно оцінити, чи підійдуть вони для притулку. Ми будемо раді домовитися з вами про доставку або самовивіз. Просимо не приносити до притулку небажані речі.

Зміна адреси притулку для біженців в Ейндховені

Наприкінці березня закінчився прийом біженців з України в старій будівлі Rabobank на Kronehoefstraat в Ейндховені. Притулок для біженців переїхав до аудіологічного центру Kentalis на вулиці Castiliëlaan 8-21.

Денний пляж Enode

У травні розпочинається новий купальний сезон на денному пляжі Enode.
Будь ласка, зверніть увагу, що там немає нагляду та ніяких зручностей/туалетів. Ситуація схожа на ту, що була у 2022 році.
Щороку у відкритих водоймах Нідерландів тоне близько 100 людей.
Переглянути кампанію та поради щодо безпечного використання відкритих водойм можна на сайті: www.veiliginenuithetwater.nl

Кілька порад, як мінімізувати ризик утоплення:


➢ Купайтеся та плавайте лише там, де це дозволено, і повідомляйте людям удома, де ви збираєтеся купатися (www.zwemwater.nl).
➢ Особливо уважно стежте за маленькими дітьми та не дозволяйте їм плавати чи гратися у воді наодинці, а також самі ніколи не плавайте наодинці. Тримайтеся у воді на відстані витягнутої руки один від одного і від вашої (маленької) дитини.
➢ Попередьте дитину про можливі небезпеки, дайте чіткі вказівки та вживіть заходів. Ваша дитина не вміє плавати? Тоді заходьте у воду по коліна дитини, і не далі.
➢ Пам’ятайте про течії, хвилі, глибоку та холодну воду. Особливо навесні, вода біля берега ще дуже холодна.
Крім того, для безпеки кожного, будь ласка, дотримуйтеся наших правил внутрішнього розпорядку, зазначених на табличках на денному пляжі Enode, і бережіть один одного!
Всю актуальну інформацію та новини про денний пляж Еноде можна знайти на нашому сайті www.nuenen.nl/enode.
Бажаємо всім щасливого та безпечного купального сезону!

Прием украинцев в Нюэнене - Информационный бюллетень 24 RU

Пожалуйста, перешлите это письмо!

Вы бы хотели получать такие информационные бюллетени на свой почтовый ящик? Если да, тогда отправьте электронное письмо по адресу oekrainers@nuenen.nl В теме письма укажите «подписка на информационный бюллетень». Информационные бюллетени можно также читать на нашем веб-сайте: www.nuenen.nl/oekrainers. Если вы не захотите больше получать информационный бюллетень, то сможете отписаться. Просто отправьте электронное письмо, отметив в его теме «Отписаться от информационного бюллетеня».

Расширение муниципального приюта на улице Vrouwkensakker

В связи с расширением муниципального приюта на улице Vrouwkensakker в настоящее время идет процесс перестройки. Классные комнаты в старой части здания школы готовятся для дополнительного приюта. Мы хотим как можно скорее предоставить украинским беженцам теплое и безопасное жилье.
Мы рассчитываем закончить ремонт к концу мая.

Просьба о помощи в обустройстве приюта

Как только мы закончим ремонт старой части здания школы, мы начнем собирать мебель для жилых помещений. Мы запланировали два рабочих дня (23 и 24 мая) на сборку мебели. Поэтому мы обращаемся к волонтерам с призывом помочь вместе с сотрудниками муниципалитета собрать мебель. Можете ли вы прийти и помочь в один или оба дня? Если да, пожалуйста, зарегистрируйтесь! Опыт сборки мебели ИКЕА приветствуется, но не обязателен. Еда и напитки будут предоставлены.


У нас нет никаких инструментов на месте сборки. Если у вас есть инструменты, например, аккумуляторная отвертка (с торцевой головкой IKEA), нож для разрезания коробок или ручные инструменты, такие как молоток и отвертки, пожалуйста, принесите их.
 

Дата: 23 и 24 мая
Адрес: Vrouwkensakker 17, 5673 PE Nuenen
Утренняя смена: с 8:30 до 12:30
Дневная смена: с 13:00 до 17:00
Вечерняя смена: с 17:30 до 21:30.

Запишитесь на дни работы


Хотите нам помочь? Тогда, пожалуйста, зарегистрируйтесь у Мирьям де Гроот (менеджера по объекту) по электронной почте mirjam.degroot@levgroep.nl. Укажите в своем письме, в какой день (дни) и время вы можете прийти.

Требуется садовая мебель

Приюту необходима садовая мебель, чтобы новые жители могли отдыхать на свежем воздухе. Если у вас есть садовая мебель, которую вы хотели бы пожертвовать приюту, отправьте электронное письмо по адресу oekrainers@nuenen.nl. Пожалуйста, приложите фотографию, чтобы мы могли правильно оценить, подходит ли она для использования в данном месте. Мы будем рады договориться с вами о встрече, чтобы доставить или забрать ее. Не приносите, пожалуйста, в приют незапрашиваемые вещи.

Изменение адреса приюта для беженцев в Эйндховене

В конце марта завершился прием беженцев из Украины в старом здании Rabobank на Kronehoefstraat в Эйндховене. Приют для беженцев переехал в аудиологический центр Kentalis по адресу Castiliëlaan 8-21.

Дневной пляж Enode

В мае на дневном пляже Enode начинается новый купальный сезон.
Обратите внимание, что там нет надзора и нет удобств/туалетов. Так что, ситуация аналогична той, что была в 2022 году.
Каждый год в Нидерландах около 100 человек тонут в открытых водоемах.
Ознакомиться с кампанией и советами по безопасному использованию открытых водоемов можно на сайте: www.veiliginenuithetwater.nl
 

Несколько советов, как свести к минимуму риск утонуть:

➢ Купайтесь и плавайте только там, где это разрешено, и сообщайте людям дома, где вы будете плавать (www.zwemwater.nl).
➢ Постоянно следите за маленькими детьми и не позволяйте им плавать или играть в воде одним, и сами никогда не плавайте одни. Находитесь в воде на расстоянии вытянутой руки друг от друга и своего (маленького) ребенка.
➢ Предупредите ребенка о возможных опасностях, дайте четкие инструкции и примите меры. Ваш ребенок не умеет плавать? Тогда заходите в воду до колен ребенка и не дальше.
➢ Помните о течениях, волнах, глубокой и холодной воде. Особенно весной, вода у берега еще очень холодная.
 

Также для всеобщей безопасности, пожалуйста, соблюдайте наши правила проживания, указанные на табличках на дневном пляже Enode, и следите друг за другом!
Всю самую актуальную информацию и новости о дневном пляже Enode вы можете найти на нашем сайте www.nuenen.nl/enode.

Желаем всем счастливого и безопасного купального сезона!

Nieuwsbrief opvang Oekraïense vluchtelingen 23 NL

Opvang Oekraïners Nuenen - Nieuwsbrief 23

Stuur deze nieuwsbrief gerust door!

Wil je deze nieuwsbrief elke maand in je mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. Je kunt de nieuwsbrieven ook lezen op onze website. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden. Stuur dan een mailtje met ‘Afmelden nieuwsbrief’ in de onderwerpregel.

Eén jaar in oorlog

Vandaag (24-02-2023) is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar alle onschuldige mensen die slachtoffer zijn van dit gewelddadige conflict. De oorlog in Oekraïne heeft enorme impact, wereldwijd en in Nederland. Dat het ons allemaal raakt, blijkt wel uit de hartverwarmende initiatieven vanuit onze lokale gemeenschap. Of het nu gaat om kledinginzameling, of om het beschikbaar stellen van tijd, onderdak en spullen. De saamhorigheid en solidariteit die hier uit spreekt is bijzonder. Wij danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Duizenden Oekraïners die in Nederland verblijven, herdenken vandaag, vrijdag 24 februari het begin van de oorlog in hun vaderland. In de Jaarbeurs in Utrecht staan zij stil bij de Russische inval en zoeken zij steun voor de toekomst. De thema’s herdenken en verbinden staan centraal. Niet alleen tussen de vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook met de talloze Nederlanders die hen het afgelopen jaar hebben bijgestaan. Denk hierbij aan leden van de gastgezinnen, vrijwilligers, hulpverleners en medewerkers van de veiligheidsregio’s en overheden.

Uitbreiding gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker

De schrijnende oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna een jaar. En nog dagelijks zijn volwassenen en kinderen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Gemeenten doen hun best om deze vluchtelingen onderdak te bieden. Zo ook in Nuenen. Met deze brief willen wij u graag informeren over een uitbreiding van de huidige opvanglocatie aan de Vrouwkensakker.

Opvang Oekrainers in Nuenen
Sinds 2 juni 2022 vangt de gemeente Nuenen Oekraïense vluchtelingen op in de gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker. Woningstichting Helpt Elkander heeft het voormalige schoolgebouw hiervoor beschikbaar gesteld. Als woningstichting vindt Helpt Elkander het belangrijk een bijdrage te leveren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Om aan de groeiende vraag naar opvang in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te voldoen hebben de gemeente Nuenen en Helpt Elkander samen de mogelijkheden verkend om de bestaande opvanglocatie uit te breiden. De klaslokalen in het oude gedeelte van het schoolgebouw aan de Vrouwkensakker zijn geschikt bevonden om, na de verbouwing, extra vluchtelingen op te vangen. De gemeente neemt de verbouwing op zich.

Atelier Nuenen
De betreffende klaslokalen zijn op dit moment in gebruik door Atelier Nuenen. Helpt Elkander heeft voor het schilderscollectief een goede alternatieve locatie gevonden in het steunpunt aan de Goudvinkhof 12A. De huidige gebruikers van het steunpunt worden dan ondergebracht in de ontmoetingsruimte van de Jo van Dijkhof. Verbouwing Wij zijn erg blij dat de Oekraïense vluchtelingen op deze locatie in Nuenen opgevangen kunnen worden. Coördinator Mirjam de Groot zal ook voor de nieuwe bewoners van de Vrouwkensakker het aanspreekpunt zijn. We willen deze mensen zo snel mogelijk een warm en veilig onderkomen bieden. We verwachten in maart te kunnen starten met de interne verbouwing van de klaslokalen en streven ernaar de verbouwing uiterlijk in juli af te ronden. We verwachten dat eventuele overlast tijdens de verbouwing tot een minimum beperkt zal blijven.

Wensen

Heel veel dank aan degenen die hebben gereageerd op de oproep voor fietsen en spullen voor de ‘chillruimte’ in de vorige nieuwsbrief! Vanwege het grote aanbod in spullen zijn we op dit moment voorzien van de spullen die we nodig hadden. Mochten we in de toekomst toch nog spullen nodig hebben zullen we dat weer kenbaar maken via de nieuwsbrief en de kranten.

Tip: De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft een platform opgericht voor vluchtelingen: Net in Nederland. Via Net in Nederland vindt u sociale media kanalen speciaal voor vluchtelingen uit Oekraïne. Via bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Telegram kunt u kijken naar Oekraïens ondertitelde televisieprogramma’s voor zowel kinderen als volwassenen. Net in Nederland biedt naast televisieprogramma's ook veel handige video's met informatie over het leven in Nederland en de Nederlandse cultuur. Wilt u meer informatie over Net in Nederland en alles wat wordt aangeboden? Bekijk dan de poster van Net in Nederland en scan de QR code.

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne: waar melden?

  • Vluchtelingen met een identiteitsbewijs en een verblijfplaats in Nuenen kunnen zich inschrijven bij de gemeente. Daarvoor kunnen zij een afspraak maken aan de balie of via 040 - 263 16 31.
  • Vluchtelingen met identiteitsbewijs en zonder verblijfplaats kunnen terecht bij de Gemeentelijke Opvang Oekraïners in Eindhoven. Vanaf daar worden zij ondergebracht bij een van de beschikbare locaties in de regio. De opvang is gevestigd aan Castiliëlaan 8-21 in Eindhoven. U kunt ook contact opnemen via 040-2382037 of oekraine@eindhoven.nl.
  • Vluchtelingen zonder identiteitsbewijs kunnen terecht bij de Oekraïense ambassade in Den Haag.

Meer informatie en hulp

  • RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten.
  • Het Rode Kruis heeft een informatielijn voor vluchtelingen via WhatsApp. Hier kunnen mensen in het Oekraïens, Russisch en Engels vragen stellen: +31 6 48 15 80 53.
  • Hulp bij de opvang van huisdieren die meegekomen zijn met de vluchtelingen: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Contact bij overlas

We willen jullie erop wijzen dat het kan voorkomen dat de bewoners van de Vrouwkensakker soms niet in de gaten hebben hoe omwonenden geluidsoverlast ervaren. Als er (geluids)overlast wordt ervaren, kunnen jullie rechtstreeks contact opnemen met de servicemedewerker die ter plekke aanwezig is. Er is 24/7 een servicemedewerker beschikbaar.
Telefoonnummer servicemedewerker: 06 36 35 50 27.

Ik wil meer informatie

  • Lees meer over de situatie in Rusland en Oekraïne - Rijksoverheid.nl.
  • Wat betekent de situatie in Oekraïne voor de veiligheid in Nederland? - Rijksoverheid.nl.
  • Ik wil mijn vraag telefonisch stellen | 040-2382037 (dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur).

Ik wil helpen

Huisvesting bij gastgezin

Oekraïense vluchtelingen die huisvesting zoeken, kunnen ook gebruik maken van Takecarebnb. Takecarebnb is een van de samenwerkingspartners in RefugeeHomeNL en zij koppelt Oekraïense vluchtelingen aan gastgezinnen. Oekraïense vluchtelingen kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Victor Hulvan van Rode Kruis Nederland, tel. 06 28 21 51 01 of e-mail vhulvan@redcross.nl. Victor is zelf een vluchteling uit Oekraïne en heeft in de afgelopen periode al succesvolle plaatsingen gedaan in onze regio, maar ook daarbuiten. Hij werkt samen met het regionale spreidingsteam van de veiligheidsregio. Victor spreekt en schrijft uitstekend Engels, Oekraïens en Russisch. Meer informatie? https://www.rhnl.nl/nl/over-ons/

Hoe bereid ik me voor op een noodsituatie?

Nieuwsbrieven opvang Oekraïense vluchtelingen 2022