Stichting Parkmanagement Nuenen, gemeente Nuenen, brandweer en politie zijn eind vorig jaar het proces gestart om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B) te behalen. Onlangs vond hiervoor een audit plaats met een positief resultaat tot gevolg: het KVO is behaald. Op 9 november vond de ondertekening van het convenant voor de certificering plaats door alle betrokken partijen. Hiermee is het KVO officieel een feit!

V.l.n.r. Femke van Grinsven (bedrijfscontactfunctionaris gemeente Nuenen), Bart de Groof (bestuurslid Stichting Parkmanagement Nuenen), Adrie Hofman (afdelingshoofd Naleving brandweer/Veiligheidsregio), Bertje van Stiphout (wethouder gemeente Nuenen), Gerard van Keulen (voorzitter Stichting Parkmanagement Nuenen), Louis Dijk (bestuurslid Stichting Parkmanagement Nuenen)

Waarom een KVO?

Het KVO is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om onder andere de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde om het certificaat te behalen is dat ondernemers samen met andere betrokken partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en inwoners. Ook wordt de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen verbeterd. Naast de reguliere veiligheid wordt er ook gedacht aan de infrastructuur, bereikbaarheid, de staat van het vastgoed, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming.

Processtappen

Belangrijk onderdeel van het traject om te komen tot een KVO is een online enquête onder alle ondernemers op de bedrijventerreinen in Nuenen. In de enquête is gevraagd naar de veiligheidsbeleving en aantrekkelijkheid op de bedrijventerreinen. De resultaten uit de enquête zijn verwerkt in een plan van aanpak (inclusief maatregelenmatrix). Dit plan is vervolgens getoetst door KIWA die begin oktober 2023 de audit uitvoerde. De auditor vanuit KIWA heeft aansluitend een positief advies uitgebracht om het KVO-certificaat te verstrekken.

Als samenwerkingspartners zijn we trots op het feit dat de officiële certificering is behaald. Samen gaan we voor veilige bedrijventerreinen in onze gemeente!