Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Bent u aangemeld bij MijnOverheid? Dan krijgt u het aanslagbiljet en een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox  bij MijnOverheid. Bent u niet aangemeld bij MijnOverheid? Dan krijgt u het aanslagbiljet per post. Taxatieverslagen kunt u hier raadplegen.

Wat moet ik doen?

Er zijn twee soorten OZB:

  • eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
  • gebruikersbelasting voor niet-woningen.

U betaalt de onroerendezaakbelasting via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Kopie aanslag

U kunt online uw gegevens inzien.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Automatische incasso

Kijk bij automatische incasso hoe u de belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven.

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag OZB verrekend bij de notaris met de nieuwe eigenaar.

Wat kost het?

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn voor 2023:

  • Eigenaar woning 0,1061%
  • Eigenaar niet-woning 0,2392%
  • Gebruiker niet-woning 0,1920%