De provincie Noord-Brabant kent de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling(externe link). Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning te ontwikkelen. Agrarische ondernemers ontvangen een financiële vergoeding voor het slopen van stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing. Op deze manier wordt het gebied ontdaan van ongewenste bedrijfsbebouwing en wordt verval voorkomen.

Het doel van de Ruimte voor Ruimte regeling is kwaliteitsverbetering van het landschap. Met name het verbeteren van de ruimtelijke en milieukundige kwaliteit in het buitengebied. De Ruimte voor Ruimte regeling is geschikt voor zowel de stoppende veehouderij als voor particulieren die een woning in het buitengebied willen ontwikkelen.

Bouwtitel voor woningontwikkeling buitengebied

Om een nieuwe woning te ontwikkelen, dient men in het bezit te zijn van een bouwtitel. Een bouwtitel kan alleen vrijkomen wanneer aan alle voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt voldaan. De vrijkomende bouwtitel wordt daarom ook wel een Ruimte voor Ruimte titel genoemd. Met een bouwtitel mag één nieuwe woning worden ontwikkeld. Dit kan op de locatie zijn waar de stallen worden gesloopt, maar de bouwtitel mag ook elders binnen de provincie Noord-Brabant worden ingezet om op een daarvoor geschikte locatie een Ruimte voor Ruimte woning te ontwikkelen. Wanneer men nog niet in het bezit is van een bouwtitel, kan deze worden aangekocht bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte van de provincie: www.ruimtevoorruimte.com(externe link)

Voorwaarden Ruimte voor Ruimte regeling

De Provincie Noord-Brabant heeft de eisen voor Ruimte voor Ruimte woningen opgenomen in de Interim Omgevingsverordening van de Provincie, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Aanvraag bouwen Ruimte voor Ruimte woning

Om te laten toetsen of een ruimte voor ruimte woning op een bepaalde locatie in de gemeente Nuenen mogelijk is, kan een principeverzoek worden ingediend.

Visie Ruimte voor Ruimte Nuenen

De visie 'Ruimte voor Ruimte - Bouwen in het buitengebied van Nuenen' (d.d. 4 april 2022) geeft voorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor Ruimte voor Ruimte woningen binnen bebouwingsconcentraties in de gemeente Nuenen. Initiatieven voor de bouw van Ruimte voor Ruimte woningen worden getoetst aan deze visie. De visie is op 29 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt een hoge resolutie van de pdf opvragen via mail.