Ook in en rondom de wijk Keizershof zet onze gemeente zich in voor ruimtes waar mensen kunnen spelen, bewegen en elkaar ontmoeten. Voor jong en oud. Dit doen we samen met de inwoners van dit gebied.

In de maanden april en mei van 2023 hebben we bijeenkomsten gehouden voor de mensen die hier wonen, om erachter te komen wat de wensen zijn als het gaat om spelen, bewegen en ontmoeten. Daarna, heeft het ontwerpbureau OBB de schetsen van de inwoners uitgewerkt tot een ontwerp voor de verschillende locaties. De plannen zijn nu definitief, en we gaan door met het daadwerkelijk creëren van de speel-, beweeg- en ontmoetingsplaatsen in en rondom Keizershof.

Onze aannemer begint eind november met de werkzaamheden op de locaties Bultsepad, Keizershof en Culenhof. Voorlopig worden er geen werkzaamheden uitgevoerd op de overige 3 locaties. Hieronder lees je meer over de situatie per locatie.

Update: 19 februari

De speelplekken op de locaties Keizershof, Bultsepad en Culenhof zijn nu aangelegd. We hebben bomen geplant op Culenhof en zullen het gras inzaaien zodra het weer het toelaat.

We hebben bodemonderzoek uitgevoerd op de locaties Berkenbos en Opwettenseweg. De resultaten zijn getoetst aan het toekomstige bodemgebruik ‘plaatsen waar kinderen spelen’. Uit het onderzoek blijkt dat er geen beperkingen zijn wat betreft de bodemkwaliteit voor dit type bodemgebruik. Daarom kunnen we de locaties inrichten als speelveldjes. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering.

Dit betekent dat we  ook de speelplekjes Berkenbos en Opwettenseweg gaan aanleggen.

  • Locatie Berkenbos : binnenkort wordt de kruipbuis geleverd en geplaatst. Het duikelrek en de bokspringpalen worden op 15 maart geplaatst.
  • Locatie Opwettenseweg: de stenen en stappalen liggen al klaar op locatie Culenhof en worden verplaatst naar locatie Opwettenseweg. Ook wordt de boomstam op korte termijn geplaatst. 

Wat komt waar?

We gaan nu op 3 verschillende locaties aan de slag. Klik op de locatienaam hieronder om een kaart van de locatie met de nieuwe voorzieningen te zien.

Bultsepad

Dit veldje richten we in als trapveld. We zetten er een doel neer en maken de randen gedeeltelijk afgeschermd met takkenrillen.

Keizershof

De speeltoestellen en de rubberen ondergrond zijn oud en worden verwijderd. We gaan de kunststofpalen van het klimtoestel hergebruiken als keermuurtje voor een nieuw heuvel. Dit heuveltje wordt nog leuker gemaakt door het toepassen van een kruipbuis en een glijbaan.

We verwijderen de rand van de zandbak, maar we laten het zand liggen. We plaatsen enkele grote keien om het zandspel leuker en natuurlijker te maken. We plaatsen een vergrootglas voor onderzoekende kinderen.

Er komt een nieuw duikelrek, een groot slingerrek en een mandschommel, zodat er activiteiten zijn voor alle leeftijden. De opening in het duikelrek kan ook worden gebruikt als voetbaldoel.

Het terrein zal er natuurlijker uitzien door de houten speeltoestellen en het heuvelachtige landschap.

Keizershof waterkant

We plaatsen hier een liggende boomstam als natuurlijk speelobject. Daarnaast bouwen we ook een steiger bij het water. Voor de steiger is een watervergunning noodzakelijk. Momenteel zijn we nog in overleg met Waterschap De Dommel, en daarom kan de steiger nu nog niet worden aangelegd.

Culenhof

We verwijderen een deel van het bosplantsoen om ruimte te maken voor spelen. We zullen een houten schommel en nieuwe bomen plaatsen om het natuurlijke karakter te behouden. Houten stapstammen en liggende boomstammen worden gebruikt als speelse elementen die ook de grens van het speelveldje markeren.

Voorlopig wordt de fruittuin niet aangelegd. We zijn nog op zoek naar bewoners die enthousiast zijn om deze tuin te onderhouden en te beheren voordat we ermee aan de slag gaan.

Berkenbos

Op deze plek maken we een kleine verlaging en een verhoging. Er komt een heuvel met een kruipbuis erdoorheen. Ook plaatsen we twee bokspringpalen en een liggende boomstam als leuke speelmogelijkheden. De twee bokspringpalen en het nieuwe duikelrek kunnen ook worden gebruikt als doelen voor voetbal.

Op deze locatie is vermoedelijk sprake van bodemverontreiniging. We onderzoeken in welke mate dit de werkzaamheden kan beïnvloeden. Indien het noodzakelijk is om deze locatie op te schonen, zal deze komen te vervallen.

Opwettenseweg

Hier leggen we een evenwichtsparcours aan met natuurlijke materialen. Houten stappalen, speelkeien en een boomstam volgen elkaar op en zorgen voor leuke speelmogelijkheden op het grasveld.

Op deze locatie is vermoedelijk sprake van bodemverontreiniging. We onderzoeken in welke mate dit de werkzaamheden kan beïnvloeden. Indien het noodzakelijk is om deze locatie op te schonen, zal deze komen te vervallen.

Planning werkzaamheden

In de week van maandag 27 november start onze aannemer met de werkzaamheden op de locaties Keizershof, Bultsepad en Culenhof.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de totale werkzaamheden ongeveer 4 weken duren. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op gemeentelijke groenstroken en grasvelden. De overlast voor het verkeer is daardoor beperkt. Percelen en woningen blijven bereikbaar.

We waarderen uw begrip en medewerking. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Nuenen via 040 – 2631 631.