Het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Nuenen. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van landschap, stedenbouw en architectuur. Het TRK speelt een belangrijke rol in het streven van de gemeente om de ruimtelijke inrichting van Nuenen naar een hoger niveau te tillen. Het TRK geeft adviezen ten aanzien van de nieuwe bouw- en inrichtingsplannen. Deze adviezen zijn zorgvuldig opgebouwd met als doel om samen tot een goed ontwerp te komen.

Leden TRK

Het TRK bestaat uit drie inhoudelijke specialisten, de dorpsbouwmeester, een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris. De leden hebben ieder een eigen expertise en kijken vanuit hun verschillende disciplines naar nieuwe bouw- en inrichtingsplannen. Deze plannen worden door bijvoorbeeld ontwikkelaars of particuliere initiatiefnemers ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. Leden van het TRK worden voor de duur van vijf jaar benoemd.

Op dit moment bestaat het TRK uit de volgende leden:

  • Hans van Holstein (voorzitter)
  • Geert Bosch (architect)
  • Olga Limarenko (stedenbouwkunde)
  • Martien van Osch (landschapsarchitect)
  • Harrie van Helmond (architect/dorpsbouwmeester)
  • Gerard-Jan Andriessen (ambtelijk secretaris)

Agenda

Het TRK komt gemiddeld een keer per twee weken samen op het gemeentehuis in Nuenen. Als de (openbare) agenda voor de eerstvolgende TRK vergadering bekend is, vindt u deze hieronder.

Heeft u gevonden wat u zocht?