Het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Nuenen. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van landschap, stedenbouw en architectuur. Het TRK speelt een belangrijke rol in het streven van de gemeente om de ruimtelijke inrichting van Nuenen naar een hoger niveau te tillen. Het TRK geeft adviezen ten aanzien van de nieuwe bouw- en inrichtingsplannen. Deze adviezen zijn zorgvuldig opgebouwd met als doel om samen tot een goed ontwerp te komen.

Leden TRK

Het TRK bestaat uit drie inhoudelijke specialisten, de dorpsbouwmeester, een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris. De leden hebben ieder een eigen expertise en kijken vanuit hun verschillende disciplines naar nieuwe bouw- en inrichtingsplannen. Deze plannen worden door bijvoorbeeld ontwikkelaars of particuliere initiatiefnemers ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. Leden van het TRK worden voor de duur van vijf jaar benoemd.

Op dit moment bestaat het TRK uit de volgende deelnemers:

  • Veronique Marks (voorzitter)
  • Branka Vuksanovic (architect)
  • Sander Klein Obbink (stedenbouwkunde)
  • Martien van Osch (landschapsarchitect)
  • Harrie van Helmond (architect/dorpsbouwmeester)
  • Jessica de Vrees (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata en agenda

Het TRK heeft de mogelijkheid een keer per twee weken te vergaderen. Ongeveer een week van te voren is bekend of de vergadering doorgaat. Als er geen bespreekpunten zijn, gaat de vergadering niet door. Als de (openbare) agenda voor de eerstvolgende TRK vergadering bekend is, vindt u deze hieronder.

De volgende TRK bijeenkomsten staan gepland op:  3 en 17 mei, etc.

Hier vindt u de agenda voor vergadering van 3 mei 2022