Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk omdat zij hun noodzakelijke woonkosten niet kunnen betalen. Het Rijk ziet de urgentie om huishoudens vanaf 1 maart 2021 tijdelijk financieel te ondersteunen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is weggelegd bij gemeenten en wordt gebaseerd op de gemeentelijke bijzondere bijstandsregeling. Elke gemeente heeft de ruimte om hiervoor richtlijnen op te stellen.

Het college van Nuenen heeft gemeentelijke beleidsregels opgesteld onder welke voorwaarden inwoners gebruik kunnen maken van de ondersteuning voor 6 maanden, over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Inwoners kunnen vanaf 1 maart 2021, via de speciale webpagina Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), een verzoek voor tegemoetkoming indienen. Ook staat uitleg op de gemeentelijke website over de voorwaarden.

Lees meer over de TONK