Vergaderdata Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) vergadert in principe iedere maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de avond (19.30u tot 21.30u/22.00u, locatie staat in de agenda).

Voor 2024 zijn de vergaderdata:

  • 11 januari
  • 8 februari
  • 14 maart
  • 18 april
  • 30 mei
  • 27 juni
  • 12 september
  • 10 oktober
  • 21 novembe