Wat is het?

Melden van een tijdelijke verkeersmaatregel

Als u tijdelijk de openbare weg geheel of gedeeltelijk wilt afsluiten, moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Ook heeft u vaak een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

  • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten),
  • bouwwerken plaatst,
  • fietstochten of evenementen organiseert.

U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder. Dit kunt u online doen met een meldingsformulier. Dit meldingsformulier moet uiterlijk twee weken voor het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingediend.

Waar moet ik ontheffing aanvragen?

  • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW

Hoe werkt het?

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
  • reden en noodzaak van de ontheffing

Aanvraag door bedrijven

Bedrijven moeten de maatregel aanmelden via de TVM (TijdelijkeVerkeersMaatregelen) module in LTC. Wanneer u nog geen account heeft voor de TVM module, kunt u een account aanvragen.