Verslag bijeenkomst Gerwen in stroomversnelling 16 juni 2022

Een kleine dertigtal inwoners schoven 16 juni 2022 aan bij de eerste informatieavond over het verduurzamen van de woningen in Gerwen. Udo Holtappels van Groep5700 begeleidde de avond en legde uit welke onderwerpen die avond de revue passeren. Beleidsmedewerker Barbara de Jonge van de gemeente Nuenen was de eerste spreker van de avond. Zij stond stil bij de vragen: waarom bewandelen we de komende jaren het duurzaamheidspad? Hoe kan de gemeente dit samen met de bewoners vormgeven? Wat kunnen we bieden? Hoe kunnen we helpen? Daarna gaf Jos Habraken, promotor duurzaamheid bij de gemeente, een voorbeeld van een wijk waar men al aan de slag is met verduurzamen: de Boschhoeve. Een vraag naar hulp van de gemeente is in die wijk omgezet in een begeleidingsproces om de buurt te helpen hun woning gasloos te verwarmen.

Verduurzamen is een puzzel

De avond kreeg al snel een interactief karakter door de vragen die in de zaal leven. Wat is verduurzamen? Energie besparen, klimaatadaptatie of biodiversiteit, het is het allemaal. De weg naar het verduurzamen van de woning is een puzzel waar iedereen zijn stukje aan bij kan dragen. Niet alles hoeft in één keer, maar het kan stapsgewijs gedurende de jaren. Ieder in zijn eigen tempo. Technische oplossingen helpen, maar ons gedrag aanpassen hoort daar ook bij. Alle beetjes helpen. Vervolgens kwam energiecoach Hans Hendriks aan het woord. Hij is een van de vier vrijwillige energiecoaches uit Gerwen. Hij legde uit van welke diensten bewoners gebruik kunnen maken bij het energieloket: Energiehuis Slim Wonen. Het Energiehuis Slim Wonen geeft onafhankelijk advies aan woningeigenaren en huurders die energie willen besparen en met hun woning aan de slag willen gaan. Inwoners kunnen hun eigen woning beter leren kennen door bijvoorbeeld een keukentafel gesprek met een energiecoach, een warmtescan of via de quickscan op de website: www.energiehuisslimwonen.nl

Zelf aan de slag

Op de vraag hoe mensen zelf aan de slag kunnen gaan werd goed gereageerd. Er werd onder andere gesuggereerd om het voormalige eco-team weer op te starten. Daarnaast werd ook enthousiast gereageerd op een gesprek met een energiecoach, waar ook de buren bij kunnen aansluiten. Zo wordt verduurzamen ook nog eens gezellig! De volgende bijeenkomst staat gepland op 15 september. Als u ook meer wilt weten en aan de slag wil met uw woning, reserveer deze datum dan vooral alvast in uw agenda. Overigens hoeft u in de tussentijd niet stil te zitten. Op de website van het Energiehuis Slim Wonen staan al simpele energiebesparingstips en elke zaterdagochtend is er een inloopspreekuur van de energiecoaches van 11.00 tot 13.00 in de bibliotheek van Nuenen.