Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wat is het?

Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand, betaalt u hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB). Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt. 

WOZ-waarde bepaalt het bedrag 

Om de hoogte van de onroerendezaakbelasting te bepalen, wordt gekeken naar de verkoopwaarde van uw woning op 1 januari van het jaar ervoor (de waardepeildatum). Deze waarde wordt WOZ genoemd en vastgesteld volgens wettelijke regels. 

U vindt de WOZ-waarde, ofwel de geschatte waarde van uw pand, op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hier is het bedrag van uw onroerendezaakbelasting uit afgeleid. 

Wat moet ik doen?

Er zijn twee soorten OZB:

 • eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
 • gebruikersbelasting voor niet-woningen.

Belastingaanslag ontvangen

Uw onroerendezaakbelasting betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari. Op het aanslagbiljet worden ook andere belastingen vermeld, zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing

Bent u aangemeld bij MijnOverheid? Dan krijgt u het aanslagbiljet en een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox van Mijn Overheid. Bent u niet aangemeld bij MijnOverheid? Dan krijgt u het aanslagbiljet per post. 

Zaken regelen en inzage

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de onroerendezaakbelasting voor de gemeente Nuenen. Hier kunt u terecht voor inzage in uw gegevens en om zaken te regelen zoals de betaling of het indienen van bezwaar. 

ga naar het digitale loket

 • Kopie belastingaanslag
  U kunt uw gegevens inzien via het online loket van BSOB. 
   
 • Bezwaar 
  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
   
 • Automatische incasso 
  Via het  online loket van BSOB kunt u regelen dat uw gemeentelijke belasting automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. 
   
 • Verhuizing 
  Gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Meestal wordt de OZB-aanslag door de notaris verrekend met een nieuwe eigenaar op het moment dat hij of zij een woning koopt. 

Meer informatie

Naast onroerendezaakbelasting draagt BSOB zorg voor de gemeentelijke belastingen in Nuenen. Heeft u vragen (zoals de manier waarop het bedrag is berekend en de voorwaarden die hierin meespelen) dan kunt u contact opnemen voor meer informatie:  

Tarieven 2024 

Eigenaar 
woningen0,1058%
niet-woningen0,2436%
Gebruiker 
niet-woningen0,1955%