Wat is het?

Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente. De minimaregelingen zijn er om mee te kunnen doen aan activiteiten in het algemeen. Bijvoorbeeld voor een lidmaatschap van een (sport)vereniging. Als u extra kosten heeft die noodzakelijk zijn, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

De aanvullende inkomensondersteuning zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Per regeling worden andere voorwaarden gesteld en kan uw inkomens – en vermogensgrens anders zijn. De bijstandsnorm is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie.

Hoe vraagt u een minimaregeling aan?

U dient een verzoek in bij de gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Nuenen 040-2631631.

Wat moet ik doen?

De gemeente Nuenen hanteert de volgende minimaregelingen:

Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft bij zorgverzekeraar VGZ een Collectieve Zorgverzekering afgesloten. Uitkeringsgerechtigden krijgen hierbij de mogelijkheid om via deze regeling een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Het afsluiten van deze verzekering is niet verplicht. Om de collectieve zorgverzekering van de gemeente nog iets aantrekkelijker te maken, wordt een deel van de premie door de gemeente betaald.

Meer informatie: www.gezondverzekerd.nl.

Schuldhulpverlening

Als u door problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen en u vindt daar op eigen kracht geen oplossing voor, dan hebt u problematische schulden. Voor die problemen kan schuldhulpverlening een oplossing zijn.

De gemeente kan u doorverwijzen naar organisaties die u helpen schuldenvrij te raken. U moet zich wel realiseren dat het vinden van een oplossing vooral afhankelijk is van uw eigen inzet. Ook als u wordt begeleid bij het oplossen van uw schulden, blijft de aflossing van die schulden uw eigen verantwoordelijkheid.

Bijzondere bijstand

Soms brengen bijzondere omstandigheden bijzondere kosten met zich mee. Hiervoor is bijzondere bijstand bedoeld. Het kan hierbij gaan om eenmalige- of maandelijks terugkerende kosten. U kunt dan denken aan extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting (gebruikersgedeelte), rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Individuele Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Individuele studietoeslag

Voor iedereen is een diploma een goede toegang tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidshandicap geldt dit misschien wel nog sterker. Om deze groep studenten te stimuleren om een diploma te halen, is er de regeling studietoeslag.

Regeling maatschappelijke deelname

De regeling maatschappelijke deelname wordt verstrekt aan mensen met een laag inkomen en biedt een vergoeding voor bijvoorbeeld de contributie van een sportclub en voor het schoolreisje van de kinderen.