De Stimuleringslening is een lening die u kunt gebruiken om uw woning te verduurzamen en/of levensloopbestendig te maken. Onder de Stimuleringslening vallen verschillende leningsvormen, waaronder ook de verzilverlening. Concreet kunt u met de onderstaande producten het volgende: 

  1. het toegankelijk en levensloopbestendig maken van de woning, zodat de eigenaar-bewoner langer zelfstandig in de eigen woning kan blijven wonen;

  2. het energetisch verduurzamen van de woning, zodat het energieverbruik daalt en daarmee de CO2-uitstoot wordt verminderd. Bovendien wordt uw energierekening lager.

  3. het helpen van het eigen (klein)kind bij de aankoop van een eerste koopwoning in de gemeente Nuenen c.a. (geldt enkel voor de Verzilverlening). 

Om een lening aan te kunnen vragen via de gemeente Nuenen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn per lening verschillend. Wat voor alle leningsvormen geldt, is dat u particulier eigenaar moet zijn van een bestaande woning in de gemeente Nuenen. U moet deze woning ook zelf bewonen. 

Mogelijke maatregelen

De lening is geschikt voor de volgende maatregelen om langer zelfstandig in uw woning te kunnen blijven wonen:

a. Constructie van de woning waardoor deze toegankelijker wordt. Denk aan aanpassingen aan deuren, drempels, verkeersruimten (w.o. gang/hal, trap) e.d.;

b. Bewegingsruimte / bruikbaarheid: voldoende ruimte maken voor wonen, koken en slapen (w.o. plaatsing- en gebruiksruimte voor benodigde apparatuur) én bereikbaarheid & bruikbaarheid van badkamer en toilet;

c. Woonhuistechnologie (domotica), bijvoorbeeld deur video com, automatische deurvergrendeling, die het langer zelfstandig wonen ondersteunen en/of bijdragen aan de veiligheid en de levenskwaliteit / comfort van de bewoners;

Voor de maatregelen om uw huis te verduurzamen verwijzen wij u naar de website van energiebespaarlening.nl.

Belangrijk: 

  • Neem altijd eerst contact op met uw financieel adviseur voordat u een lening aanvraagt.
  • U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig voor de werkzaamheden. Controleer dit eerst op www.omgevingsloket.nl 
  • Het bedrag waarvoor u een lening aanvraagt, moeten eventuele tegemoetkomingen (subsidies bijvoorbeeld) van afgetrokken worden.

Welke leningen bieden we aan?

Er zijn verschillende manieren waarop u gebruik kunt maken van de stimuleringslening. Hieronder wordt uitgelegd wat de verschillen zijn en waar u op welk moment gebruik van kunt maken.