Direct regelen

DigiD linkSubsidie aanvragen

Wat is het?

Het klimaat verandert en dat zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval in een korte tijd en lange droge periodes komen steeds vaker voor. Dit heeft vaak grote gevolgen zoals wateroverlast in uw straat of wijk maar ook verdroging van tuinen en natuur.

Maatregelen gemeente

De gemeente neemt al veel maatregelen om in te spelen op het veranderende klimaat. We leggen ondergrondse en bovengrondse voorzieningen aan om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Met een infiltratievoorziening wordt het regenwater tijdelijk opgevangen en zakt het geleidelijk weg in de bodem en wordt het grondwater aangevuld.

Doe zelf ook mee!

Er zijn allerlei mogelijkheden om het regenwater niet langer af te voeren via het riool maar bovengronds of ondergronds op te vangen in de tuin. Door de regenpijp los te koppelen van het riool en het water op te vangen in een regenton of rechtstreeks in de tuin. Ook is het mogelijk om infiltratiekratten te gebruiken, waterdoorlatende bestrating of een infiltratievijver.

Hiervoor is een subsidieregeling van kracht.

Wat moet ik doen?

Om de subsidie aan te vragen vult u het aanvraagformulier in.

Na ontvangst neemt een van onze medewerkers uw aanvraag in behandeling. Indien nodig wordt contact opgenomen om de maatregelen te bespreken. Een afspraak maken om bij u thuis te komen kijken of meer advies te geven, kan ook.

Voor afgekoppelde oppervlakken ten behoeve van bovengronds verwerken van regenwater in de tuin bedraagt de subsidie € 5 per m/2 afgekoppeld verhard oppervlak, met een maximum van € 300.

Wordt het regenwater rechtstreeks in de bodem gebracht ( middels infiltratiekratten of steenwolelementen ) dan bedraagt de subsidie €10 per m/2 afgekoppeld verhard oppervlak met een maximum van € 600. Hierbij geldt een bergingseis van 20 liter per m2.

Dit subsidiebedrag is inclusief de subsidie welke door Waterschap de Dommel wordt verstrekt. Heeft u nog vragen over de regeling? Neem contact op met de gemeente.

Hoe werkt het?

Om voor de afkoppelsubsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • de werkzaamheden nog niet zijn begonnen
 • u bent, als aanvrager, eigenaar van het af te koppelen perceel
 • u gaat minimaal 20m2 verhard oppervlak afkoppelen
 • het af te koppelen verharde oppervlak is legaal aangesloten op het vuilwaterriool
 • het afkoppelen mag geen overlast veroorzaken op aanliggende percelen
 • het afgekoppelde regenwater wordt geïnfiltreerd op eigen terrein of wordt nuttig hergebruikt
 • de infiltratievoorziening moet een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m2 hebben.

Deze regeling geldt voor particulieren en bedrijven en is van toepassing op bestaande gebouwen.

Lees de volledige subsidieregeling en voorwaarden op de website(externe link) van overheid.nl

Voorwaarden

Om voor de afkoppelsubsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • de werkzaamheden nog niet zijn begonnen
 • u bent, als aanvrager, eigenaar van het af te koppelen perceel
 • u gaat minimaal 20m2 verhard oppervlak afkoppelen
 • het af te koppelen verharde oppervlak is legaal aangesloten op het gemend rioolstelsel
 • het afkoppelen mag geen overlast veroorzaken op aanliggende percelen
 • het afgekoppelde regenwater wordt geïnfiltreerd op eigen terrein of wordt nuttig hergebruikt
 • een ondergrondse infiltratievoorziening moet een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m2  hebben.

Deze regeling geldt voor particulieren en bedrijven en is van toepassing op bestaande gebouwen.