De gebruikers van cultureel centrum Het Klooster verhuizen in april 2024 tijdelijk naar het Sioux gebouw in Nuenen, zodat zij tijdens de renovatiewerkzaamheden van Het Klooster een geschikt onderkomen hebben. De gemeente Nuenen en de eigenaar van het Sioux gebouw hebben een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten.

Zoekactie naar tijdelijke huisvestingslocatie

De voorbereidingen voor de aankomende renovatie van Het Klooster zijn in volle gang. Wanneer alles volgens planning verloopt, start de renovatie van Het Klooster in juni 2024. Tijdens de renovatiewerkzaamheden moeten de gebruikers van Het Klooster tijdelijk ergens anders worden gehuisvest. Daarvoor is de gemeente Nuenen op zoek gegaan naar een geschikte locatie. De wens was om de gebruikers van Het Klooster zoveel mogelijk bij elkaar te huisvesten op één plek.

We zijn verheugd dat we deze locatie hebben gevonden in het Sioux gebouw aan de Pinckart 24 in Nuenen (vlakbij kringloopwinkel Het Goed). Dit gebouw voldoet aan de gestelde wensen, is groot genoeg om alle gebruikers in te huisvesten én is de benodigde periode beschikbaar. Deze week is de tijdelijke huurovereenkomst gesloten met de eigenaar van het Sioux gebouw.

Belang van lokale verenigingen

Er is nauwe afstemming geweest met het bestuur van de vereniging van Het Klooster en met de huidige beheerder, aangezien zij gezamenlijk alle gebruikers van Het Klooster vertegenwoordigen.

‘Als gemeente hechten we veel waarde aan maatschappelijke deelname en daarmee ook aan onze verenigingen. We zijn dan ook blij dat we een geschikte locatie hebben gevonden, zodat zoveel mogelijk activiteiten tijdens de renovatie van Het Klooster gewoon door kunnen gaan.’ - wethouder Sandor Löwik.

‘We vinden het fijn dat het gelukt is om één locatie te vinden waar al onze gebruikers terecht kunnen tijdens de renovatie, zodat de onderlinge verbinding behouden blijft.’ - voorzitter bestuur vereniging van gebruikers Het Klooster Piet Bartholomeus.

Planning

In januari 2024 ontvangt de gemeente de sleutel van het Sioux gebouw, waarna het gebouw gebruiksklaar wordt gemaakt. De verhuizing van de gebruikers van Het Klooster staat gepland in april 2024, zodat de renovatie van Het Klooster in juni 2024 van start kan gaan. Volgens planning kunnen de gebruikers eind 2025 weer terug naar Het Klooster zodra de renovatie is afgerond.

Meer informatie over de renovatie van Het Klooster leest u op onze webpagina.

Leon Giesen (Raad van Bestuur Sioux) en wethouder Sandor Löwik (gemeente Nuenen) voor het Sioux gebouw
Leon Giesen (Raad van Bestuur Sioux) en wethouder Sandor Löwik (gemeente Nuenen) voor het Sioux gebouw.