Hieronder vindt u een overzicht van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie erop van de gemeente, in de periode 2018 - 2022. 
 

OnderwerpAdvies ASDReactie gemeente
Advies Wonen en zorg04-09-202216-09-2022
Advies Evaluatie sociaal domein16-12-202130-12-2021
Aanbevelingen Dementiebeleid27-07-202128-07-2021
Participatie en integratie statushouders23-07-202117-11-2021
Advies Onderwijshuisvesting 202123-07-202124-08-2021
Advies bibliotheek23-07-202126-01-2022
Zienswijze Omgevingsvisie27-01-202007-07-2020
Advies accommodatiebeleid13-04-202126-01-2022
Aanbevelingen Mantelzorgbeleid22-07-202122-07-2021
Advies Jeugdbeleid08-01-202116-02-2021

Inkoop begeleiding WMO

21-10-202101-11-2021
Regiovisie beschermd wonen11-10-2021niet van toepassing
Inkoop begeleiding WMO09-09-2020niet van toepassing
Advies Sinti09-09-2020mondelinge toelichting
Jeugdhulp15-04-202026-04-2020
Advies Vrijwilligerswerkbeleid13-04-202028-04-2020
Advies Programma Wonen26-03-202009-07-2020
WMO verordening12-12-201904-02-2020
Toekomstige koers WSD20-11-201902-01-2020
Transformatiebeleid14-11-201907-01-2020
Monitor sociaal domein (derde kwartaal)19-02-201912-03-2019
Beleidsregels participatiewet19-02-201911-03-2019
Programmabegroting 201924-10-201811-12-2019
Senioren in Nuenen (Kardol)13-10-201830-10-2018
Woonvisie Sinti20-07-201807-08-2018
Vrijwilligers11-03-201813-04-2018
Monitor sociaal domein11-03-201812-03-2019