Hieronder vindt u een overzicht van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie erop van de gemeente, in de periode 2018 - 2022. 
 

OnderwerpAdvies ASDReactie gemeente
Advies WMO en Jeugdhulp26-01-202309-05-2023
Advies Wonen en zorg04-09-202216-09-2022
Advies Evaluatie sociaal domein16-12-202130-12-2021
Aanbevelingen Dementiebeleid27-07-202128-07-2021
Participatie en integratie statushouders23-07-202117-11-2021
Advies Onderwijshuisvesting 202123-07-202124-08-2021
Advies bibliotheek23-07-202126-01-2022
Zienswijze Omgevingsvisie27-01-2020link naar pdf bestand07-07-2020link naar pdf bestand
Advies accommodatiebeleid13-04-202126-01-2022
Aanbevelingen Mantelzorgbeleid22-07-202122-07-2021
Advies Jeugdbeleid08-01-202116-02-2021

Inkoop begeleiding WMO

21-10-202101-11-2021
Regiovisie beschermd wonen11-10-2021niet van toepassing
Inkoop begeleiding WMO09-09-2020niet van toepassing
Advies Sinti09-09-2020mondelinge toelichting
Jeugdhulp15-04-202026-04-2020
Advies Vrijwilligerswerkbeleid13-04-202028-04-2020
Advies Programma Wonen26-03-202009-07-2020
WMO verordening12-12-2019link naar pdf bestand04-02-2020link naar pdf bestand
Toekomstige koers WSD20-11-2019link naar pdf bestand02-01-2020link naar pdf bestand
Transformatiebeleid14-11-2019link naar pdf bestand07-01-2020link naar pdf bestand
Monitor sociaal domein (derde kwartaal)19-02-2019link naar pdf bestand12-03-2019link naar pdf bestand
Beleidsregels participatiewet19-02-2019link naar pdf bestand11-03-2019link naar pdf bestand
Programmabegroting 201924-10-2018link naar pdf bestand11-12-2019link naar pdf bestand
Senioren in Nuenen (Kardol)13-10-2018link naar pdf bestand30-10-2018link naar pdf bestand
Woonvisie Sinti20-07-2018link naar pdf bestand07-08-2018link naar pdf bestand
Vrijwilligers11-03-2018link naar pdf bestand13-04-2018link naar pdf bestand
Monitor sociaal domein11-03-2018link naar pdf bestand12-03-2019link naar pdf bestand