Hieronder vindt u een overzicht van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie erop van de gemeente, in de periode 2018 - 2021. 
 

Onderwerp Advies ASD Reactie gemeente
WMO-Verordening 2021 21-10-2021  
Regiovisie beschermd wonen 11-10-2021  
Dementiebeleid 27-07-2021 28-07-2021
Participatie en integratie statushouders 23-07-2021  
Onderwijshuisvesting 2021 23-07-2021  
Jeugdbeleid 08-01-2021 16-02-2021
Inkoop begeleiding WMO 09-09-2020  
Sinti 09-09-2020  
Nota Mantelzorg 2021-2025 22-07-2021 22-07-2021
Jeugdhulp 15-04-2020 26-04-2020
Vrijwilligersbeleid 13-04-2020 28-04-2020
Programma Wonen 26-03-2020 09-07-2020
Omgevingsagenda 27-01-2020 07-07-2020
WMO verordening 12-12-2019 04-02-2020
Toekomstige koers WSD 20-11-2019 02-01-2020
Transformatiebeleid 14-11-2019 07-01-2020
Monitor sociaal domein (derde kwartaal) 19-02-2019 12-03-2019
Beleidsregels participatiewet 19-02-2019 11-03-2019
Programmabegroting 2019 24-10-2018 11-12-2019
Senioren in Nuenen (Kardol) 13-10-2018 30-10-2018
Woonvisie Sinti 20-07-2018 07-08-2018
Vrijwilligers 11-03-2018 13-04-2018
Monitor sociaal domein 11-03-2018 12-03-2019