Met vertegenwoordiging van fracties, belangengroepen en inhoudelijk betrokkenen, organiseren we een brede en informele dialoog gericht op de best passende oplossing voor de verkeersontsluiting van Nuenen West en de functie van de Opwettenseweg daarin. 

Aanleiding dialoog

Op het ontwerpbestemmingsplan Nuenen-West Herijking zijn uiteenlopende zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontsluiting. We willen in de tweede helft van 2020 een bestemmingsplan voor Nuenen West vaststellen, met een passende oplossing voor de ontsluiting. Daar besluit de gemeenteraad dan over. De dialoog levert brede input om dat besluit voor te bereiden en weloverwogen te nemen. De dialoog heeft een raadplegend karakter en heeft twee belangrijke doelen:

  1. Gezien de complexiteit en betrokkenheid, willen we ons goed inleven in de beleving van betrokkenen en de verschillende manieren van kijken naar het vraagstuk.
  2. In de dialoog is ruimte om ideeën in te brengen, in aanvulling op oplossingsrichtingen die al bedacht zijn. Met betrokkenen verkennen we het draagvlak voor mogelijke oplossingen en de argumenten daarbij.

Stap voor stap

Deze vorm van samenspraak met het bestuur en belanghebbenden is best bijzonder. We verwachten snel en slagvaardig oplossingen op een rijtje te zetten voor dit complexe probleem. Dat gebeurt met een kleine groep van vertegenwoordigers, maar ook zorgvuldig en transparant voor iedereen. 

  • Vanaf eind mei hebben we online en telefonisch incheckgesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen. Corona-regels beperken de deelname aan samenkomsten en om elkaar goed te kunnen begrijpen is er ook een maximum aan het aantal deelnemers.
  • De eerste brede dialoogsessie vindt plaats op 7 juli. We nodigen hiervoor gericht betrokken partijen uit en zetten ons in voor een evenwichtige vertegenwoordiging.
  • Na de zomer zetten we de dialoog in dezelfde samenstelling voort, gericht op besluitvorming later dit jaar.
  • We communiceren na elke bijeenkomst over wat er is besproken.

Terugkoppeling dialoogsessies

Veelgestelde vragen over de uitdaging en de sessies

Reactie van deelnemers op de veelgestelde vragen

Derde dialoogsessie 14 oktober

Tweede dialoogsessie 22 september 2020

Eerste dialoogsessie 7 juli 2020

Dialoogsessie incheckfase mei 2020

Leefbaarheid en bereikbaarheid Nuenen

In de dialoogsessies zoeken we oplossingen voor de verkeersafwikkeling binnen de plangrenzen van Nuenen West. Het is belangrijk dat er binnenkort besloten kan worden over een nieuw bestemmingsplan zodat de bouw niet onnodig stagneert. Verkeer houdt niet op aan de grens van Nuenen West of Nuenen. We realiseren ons dat de verkeersafwikkeling in dit deel van Nuenen onder invloed staat van andere lokale en regionale ontwikkelingen. We gaan ook op zoek naar “bovenplanse” oplossingen, dus buiten het plangebied. Dat gebeurt niet in de dialoogsessies, maar in de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes. Uiteindelijk moet heel Nuenen zo leefbaar en bereikbaar mogelijk blijven.

Achtergrondinformatie 

Alle relevante stukken en achtergronden die te maken hebben met de verkeersontsluiting Nuenen West (inclusief de Opwettenseweg) en de studie Leefbaarheid/Bereikbaarheid vindt u op een aparte webpagina: Achtergrondinformatie verkeersontsluiting Nuenen West en studie leefbaarheid/bereikbaarheid.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar ontsluitingnw@nuenen.nl.